Rijksdienst voor Pensioenen

SFPD.png

Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) samengesmolten tot Federale Pensioendienst (FDP).

In de data van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) werd er informatie bewaard over de uitgekeerde eerste- en tweedepijlerpensioenen (werknemers, zelfstandigen en overheidspersoneel) in België. Deze informatie werd bewaard in het pensioenkadaster (PK).