Bron COVID19_INASTI_Uitstel

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Naam

COVID19_INASTI_Uitstel

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - 31/12/2021

Coverage/scope

Dit bestand geeft weer of zelfstandigen uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen.

Periodiciteit

De gegevens hebben betrekking op de periode die loopt van maart 2020 tot en met juli 2021.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is de combinatie tussen het identificatienummer van de sociale zekerheid en het kwartaal. Elk individu kan dus maximaal één record per kwartaal hebben.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

Website van het RSVZ.