Bron DWH_CIN_Travailleurs_Frontaliers

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Nationaal Intermutualistisch College

Naam

DWH_CIN_Travailleurs_Frontaliers

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - ∞

Coverage/scope

Het bestand bevat de gegevens omtrent uitgaande grensarbeiders aangesloten bij de diverse Belgische ziekenfondsen. Uitgaande grensarbeid wordt, vanwege het ontbreken van een verplichting tot aangifte bij de Belgische sociale zekerheidsinstellingen, niet elders geregistreerd in het DWH AM&SB. Voornamelijk in grensgemeenten is uitgaande grensarbeid courant, en moet het in rekening worden genomen om een ernstige onderschatting van de tewerkstelling van de lokale bevolking te vermijden. Deze data betreffende uitgaande grensarbeid is quasi volledig doordat grensarbeiders die op geregelde basis terugkeren naar België hier ook meestal medische zorgen genieten, zo zijn ze quasi altijd aangesloten bij een Belgische mutualiteit.

Periodiciteit

De gegevens omtrent uitgaande grensarbeid worden eenmaal per jaar ingelezen en blijven gedurende dat jaar ongewijzigd.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu (aangesloten uitgaande grensarbeider bij Belgisch ziekenfonds).

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze data wordt geregistreerd door de diverse Belgische ziekenfondsen en vervolgens geaggregeerd aangeleverd door het NIC (Nationaal Intermutualistisch College).

Links

http://www.carenet.be/nl/cin/whois