Bron DWH_MinisteriumDG_KG_status

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Naam

DWH_MinisteriumDG_KG_status

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Coverage/scope

Ten gevolge de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de kinderbijslagen vanaf 2019 (en vanaf 2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) overgeheveld naar de regio's. Deze bron bevat de kinderbijslaggegevens voor kinderen gedomicilieerd in de Duitstalige Gemeenschap vanaf het jaar 2019. Voor ieder jaar worden twee aparte bestanden aangeleverd:

  1. Het databestand met het statuut (de rechtgevende kinderen en begunstigden)
  2. Het databestand met de betalingen (de theoretische verschuldigde en reëel uitbetaalde kinderbijslagen)

Deze bron bevat de informatie over het statuut van de persoon (rechtgevend kind of begunstigde).

Periodiciteit

De gegevens van de Duitstalige Gemeenschap worden jaarlijks aan de KSZ geleverd. Ze worden toegewezen aan trimesters aan de hand van de begin- en einddatum van de referteperiode.

Observatie eenheid

Het bestand is gestructureerd per referteperiode voor kinderbijslag.

Structuur

Via het dossiernummer kunnen verschillende rechtgevende kinderen gelinkt worden aan een begunstigde.

Bijzonderheden/opmerkingen

De oorspronkelijke kadastergegevens van de kinderbijslag voor de Duitstalige Gemeenschap zijn eveneens beschikbaar in het Datawarehouse voor de periode 2019-2020, zie de bronfiche van DWH_FAMIFED.

Links

Website van de Duitstalige Gemeenschap .