Bron DWH_ONEM_Sanctions_VI

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Naam

DWH_ONEM_Sanctions_VI

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Coverage/scope

De zesde staatshervorming uit 2014 heeft vanaf 2016 een impact op de reglementering en de gegevens. Het voornaamste resultaat van deze hervorming is dat bepaalde bevoegdheden inzake activering van het zoekgedrag naar de regio’s zijn overgeheveld. Tot nu toe was de RVA er verantwoordelijk voor dat de reglementering op gelijkaardige wijze werd toegepast door de regio’s. Raadpleeg bijlageXX voor meer informatie over de federale en regionale aangelegenheden.

Bovendien waren de sancties voorafgaand aan 2016 verdeeld over meerdere bestanden. Vanaf 2016 zijn alle sancties opgenomen in een uniek bestand. Het merendeel van de sancties en hun motief hebben een equivalent voorafgaand 2016 in de bestanden "ACR", "Sanctions", "Suspension", "Réduction" et "Dispo J".

Periodiciteit

De gegevens over de sancties worden per kwartaal aangeleverd.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het beslissing van een sanctieperiode. Meerdere sancties kunnen gelinkt worden aan eenzelfde persoon.

Structuur

De begindatum van een sanctie bepaalt de structuur van de jaarbestanden.

Bijzonderheden/opmerkingen

In 2016 was de RVA nog verantwoordelijk voor de reglementering van de regionale materies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf 2017 neemt Actiris die bevoegdheid over net zoals de overige gewesten dat eerder deden.

Voortaan zullen bepaalde sancties dus genomen worden door de gewesten, hoewel de gegevens nog steeds zullen medegedeeld worden aan de RVA et dus zullen opgenomen worden in dit bestand. Wat de toekomst betreft is er geen garantie dat de reglementering of codering van eenzelfde sanctie dezelfde zal zijn tussen de gewesten. De gebruiker zal zich moeten baseren op de variabele “flag_gewest” om te weten in welk gewest en sanctie werd genomen en zal zich moeten informeren over de heersende wetgeving alvorens de cijfers tussen gewesten te vergelijken.

Links

/