Bron DWH_ONSS_LIMOSA_DéclarationClient

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Naam

DWH_ONSS_LIMOSA_DéclarationClient

Geldigheidsperiode

01/01/2010 - ∞

Coverage/scope

Het bestand bevat informatie over de Limosa-meldingen voor de combinatie klant-werkgever-werknemer (d.i. de gedetacheerde). Bijkomende informatie over de klant, de werkgever en de gedetacheerde van deze meldingen, zit vervat in de specifieke bestanden over de klant, werkgever en gedetacheerde (zie: DWH_LIMOSA_Client, DWH_LIMOSA_Employeur en DWH_LIMOSA_Détaché).

Periodiciteit

De gegevens worden aangeleverd in jaarbestanden. Het bestand van een bepaald jaar bevat de meldingen waarvan de periode vervat tussen de begindatum van de tewerkstelling en de einddatum van de tewerkstelling, geheel of gedeeltelijk in het betreffende jaar valt.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is de melding voor de combinatie klant-werkgever-werknemer.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

De Limosa-meldingen hebben betrekking op werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België werken in dienst van een buitenlandse werkgever en op buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk of gedeeltelijk opdrachten uitvoeren in België.

In de Limosa-data kan het onderscheid tussen tijdelijke en gedeeltelijke tewerkstelling in België niet gemaakt worden.

Links

/