Bron DWH_ONSS_StatbaseC

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Naam

DWH_ONSS_StatbaseC

Geldigheidsperiode

01/01/2006 - 31/12/2016

Coverage/scope

DWH_ONSS_StatbaseC: bevat de normale bijdragen en de supplementaire bijdragen die al of niet aanwezig kunnen zijn voor alle werknemers.

Periodiciteit

De RSZ-gegevens worden per kwartaal geleverd en ingeladen in het Datawarehouse. De RSZ levert gegevens aan het Datawarehouse sinds 01/01/1997.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid van DWH_ONSS_StatbaseC is de combinatie van de tewerkstellingslijn en het type bijdrage.

Structuur

In DWH_ONSS_StatbaseC wordt een record uniek geïdentificeerd aan de hand van de combinatie "Wrpid"- "Occupation Sequence Number"-"Contributioncode". Dit is dus een verfijning van de tewerkstellingslijn volgens het type bijdrage per tewerkstellingslijn. Dit record stelt het bedrag van de bijdrage voor per type bijdrage binnen de tewerkstellingslijn.

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2017 heeft de RSZ de inning van de sociale zekerheidsbijdragen van de werknemers tewerkgesteld bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, overgenomen van de RSZPPO/DIBISS. Hierdoor worden de gegevens over de tewerkstelling bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten vanaf dan geïntegreerd in de RSZ-bestanden die worden aangeleverd aan het DWH AM&SB. De bronnen en bijhorende variabelen van de RSZ en RSZPPO uit de jaren voor 2017 werden, ten laatste, op eind 2016 afgesloten. Nieuwe RSZ-bronnen werden aangemaakt met ingang vanaf 2017. Deze nieuwe bronnen worden aangeduid met de naam ‘UniStatbase’. Hetgeen verwijst naar de unificatie van de RSZ- en RSZPPO-gegevens in de RSZ-bestanden.

Links

http://www.rsz.fgov.be/nl/home