Bron DWH_ONSS_StatbaseCM

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Naam

DWH_ONSS_StatbaseCM

Geldigheidsperiode

01/01/2006 - 31/12/2016

Coverage/scope

DWH_ONSS_StatbaseCM: bevat de bijdragen niet gebonden aan een natuurlijke persoon.

Periodiciteit

De RSZ-gegevens worden per kwartaal geleverd en ingeladen in het Datawarehouse. De RSZ levert gegevens aan het Datawarehouse sinds 01/01/1997.

Observatie eenheid

In DWH_ONSS_StatbaseCM is de observatie-eenheid de combinatie van de werkgever en het werkgeverskengetal.

Structuur

In DWH_ONSS_StatbaseCM worden de bijdragen niet gebonden aan een natuurlijke persoon globaal aangegeven op het niveau van de werkgever (werkgeverskengetal).

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2017 heeft de RSZ de inning van de sociale zekerheidsbijdragen van de werknemers tewerkgesteld bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, overgenomen van de RSZPPO/DIBISS. Hierdoor worden de gegevens over de tewerkstelling bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten vanaf dan geïntegreerd in de RSZ-bestanden die worden aangeleverd aan het DWH AM&SB. De bronnen en bijhorende variabelen van de RSZ en RSZPPO uit de jaren voor 2017 werden, ten laatste, op eind 2016 afgesloten. Nieuwe RSZ-bronnen werden aangemaakt met ingang vanaf 2017. Deze nieuwe bronnen worden aangeduid met de naam ‘UniStatbase’. Hetgeen verwijst naar de unificatie van de RSZ- en RSZPPO-gegevens in de RSZ-bestanden.

Links

http://www.rsz.fgov.be/fr/home