Bron DWH_ONSSAPL_Statplus_CONS

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Naam

DWH_ONSSAPL_Statplus_CONS

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Coverage/scope

Het bestand bevat de gegevens met betrekking tot de loontrekkende tewerkstelling bij de lokale en provinciale overheden, zoals provincies, gemeenten, intercommunales en OCMW's. Het gaat om een Statplus-nevenbestand dat toelaat bijdrageverminderingen te bepalen.

Periodiciteit

De RSZPPO-gegevens van Statplus worden per kwartaal geleverd en ingeladen in het Datawarehouse. De RSZPPO levert gegevens aan het Datawarehouse sinds 01/01/1997.

Observatie eenheid

De statistische eenheid is de werknemerscategorie in combinatie met het consolidatietype.

Structuur

De gegevens van de lokale en provinciale overheden worden door de RSZPPO verzameld in de gegevensbank STATPLUS. De gegevens in STATPLUS zijn gebaseerd op de trimestriële werkgeversaangiften van de lokale overheden. Het bestand bevat gegevens over de arbeidsprestatie, zoals het arbeidsvolume, het type prestatie, de lonen, de bijdragen, de bijdrageverminderingen en de werkgever.

De RSZPPO leveren hun data in de vorm van een grote verzameling van tabellen. Deze veelheid van tabellen wordt herleid tot één hoofdbestand, naar analogie met de RSZ, waarbij de arbeidsprestatie (job) de basis is, d.w.z. met één rij correspondeert één arbeidsprestatie. Bovendien moeten de tabellen van de RSZ en de RSZPPO op elkaar afgestemd zijn (vergelijkbaarheid van een aantal noties, de arbeidsprestatie als basis,...). Per kwartaal wordt dus een hoofdbestand gecreëerd met de arbeidsprestaties (PPO). Daarnaast worden per jaar nog 1 nevenbestand aangemaakt met de consolidatietypes (CONS).

Daarnaast werden ook een aantal variabelen gecreëerd door de KSZ om analogie met de RSZ te bekomen. Het gaat dus om afgeleide variabelen die niet werden aangeleverd door de RSZPPO.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Gegevens van 1997-2004 zijn gebaseerd op de STATPLUS-aangifte; gegevens vanaf 2005 zijn gebaseerd op de DMFA-aangifte. Er is dus een statistische breuk tussen 2004 en 2005.
  • De RSZPPO-gegevens zijn gebaseerd op de gecentraliseerde statistiek waarin de onderneming als homogeen geheel wordt beschouwd: één activiteit (de hoofdactiviteit) en één enkele lokalisatie (de hoofdzetel, de vestiging waar de meeste werknemers werken) worden in aanmerking genomen.

Links

http://www.rszppo.fgov.be