Bron DWH_STATBEL_Education

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Statbel

Naam

DWH_STATBEL_Education

Geldigheidsperiode

01/01/2012 - 01/01/2017

Coverage/scope

Deze bron bevat gegevens over het hoogst behaalde onderwijsniveau van de Belgische bevolking.

De Belgische bevolking betreft alle personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen, met een registratie in een Belgische gemeente. Asielzoekers zijn niet mee opgenomen in deze populatie.

Periodiciteit

Het betreft jaarbestanden. Elk bestand is een momentopname van de Belgische bevolking op 1 januari van het betreffende jaar.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor de bepaling van het hoogst behaalde onderwijsniveau, baseerde Statbel zich op onderstaande administratieve databanken:

 • Vlaamse Gemeenschap
  • Diploma’s primair, secundair, volwassen- en hoger onderwijs en middenjury (LED)
  • Erkende buitenlandse diploma’s (NARIC)
  • Inschrijvingen primair en secundair onderwijs (AGODI)
  • Inschrijvingen hoger onderwijs (DHO)
 • Federatie Wallonië-Brussel
  • Diploma’s primair en secundair onderwijs (COMPTAGES)
  • Diploma’s hoger onderwijs (SATURN en CREF)
  • Diploma’s middenjury
  • Inschrijvingen primair en secundair onderwijs (COMPTAGES)
  • Inschrijvingen hoger onderwijs (SATURN en CREF)
 • Duitstalige Gemeenschap
  • Diploma’s primair, secundair en hoger onderwijs
  • Diploma’s ondernemersopleiding en alternerend leren
  • Inschrijvingen primair, secundair en hoger onderwijs
  • Inschrijvingen ondernemersopleiding en alternerend leren
 • Waals Gewest
  • Diploma’s ondernemersopleiding en alternerend leren (IFAPME)
  • Inschrijvingen ondernemersopleiding en alternerend leren (IFAPME)
 • Hoogste onderwijsniveau op basis van de Census 2011

Links

Voor verdere informatie kan u ook terecht op deze website van Statbel.