Bron DWH_VDAB_FOREM_ACTIRIS_ADG

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

VDAB - Forem - Actiris - ADG

Naam

DWH_VDAB_FOREM_ACTIRIS_ADG

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Coverage/scope

De gegevens vervat in STAT 92 hebben betrekking op de kenmerken van de werkzoekenden. Om de werkloosheid te meten bestaan er in België twee administratieve gegevensbronnen : de statistiek van de ingeschreven werkzoekenden (STAT 92) opgemaakt door de gewestelijke plaatsingsdiensten (FOREM, VDAB, ACTIRIS, ADG) en de statistiek van de betalingen opgemaakt door de RVA (STAT INFO). STAT INFO bevat enkel de personen die een uitkering genieten.

Enkel STAT 92 maakt het mogelijk om de werklozen op te nemen die aan de definitie van het IAB en van de Europese instellingen voldoen. Om de definitie van deze instellingen in acht te nemen volstaat het niet om enkel rekening te houden met de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de werkzoekenden zonder werk die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, die een baan zoeken maar die geen uitkering krijgen.

Ingevolge de herstructurering bij de RVA werd vanaf 1989 een aantal taken met betrekking tot het tewerkstellingsbeleid overgedragen aan FOREM, ACTIRIS, ADG en VDAB. In 1988 werd een protocol ondertekend waarin de betrekkingen tussen die instellingen en de RVA worden geregeld en waarin het volgende wordt bepaald " Om elke breuk in de statistische reeksen te vermijden, is de nationale instelling ertoe gehouden het verzamelen en het verspreiden van de bestaande statistische gegevens te blijven verzekeren onder dezelfde vormen en volgens dezelfde codificaties ". De RVA blijft dus de verzamelplaats voor de informatie die aan het IAB en aan de Europese instellingen wordt overgemaakt.

Periodiciteit

De basisgegevens worden maandelijks door de gewestelijke diensten aan de RVA overgemaakt.

De gegevens betreffende de ingeschreven werkzoekenden worden op het einde van de maand opgenomen; met andere woorden, de statistieken geven de situatie slechts op een gegeven ogenblik weer, namelijk het einde van de maand.

Observatie eenheid

Ingeschreven niet-werkende werkzoekende

Structuur

Code

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze cijfers hebben als voordeel dat ze " subproducten " van de inschrijving zijn, dat ze snel beschikbaar zijn en dat ze de analyse van de kenmerken van de werkloosheid (individuele kenmerken van de werkzoekenden of regionale kenmerken) mogelijk maken. Ze hebben echter ook nadelen. Bij wijze van voorbeeld houden ze aldus geen rekening met de werkloosheid van personen die niet laten weten dat ze werkloos zijn omdat ze, hoewel ze werk zoeken, niet aan de voorwaarden voor de opening van de rechten op een uitkering voldoen en niet inzien waarom ze zich moeten inschrijven.

Links

http://www.vdab.be/

http://www.leforem.be

http://www.actiris.be

http://www.adg.be

http://www.onem.be