Bron DWH_VSB_ZBO_RECHTEN

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Naam

DWH_VSB_ZBO_RECHTEN

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Coverage/scope

Vanaf september 2017 beheert het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming het zorgbudget voor ouderen (voorheen de THAB-uitkering) omdat de bevoegdheid van de THAB werd overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen (met uitzondering van de medische erkenning, wat voorlopig een federale bevoegdheid blijft).

Het Vlaams Agentschap Sociale Bescherming levert vanaf september 2017 jaarlijks drie bestanden aan: DWH_VSB_ZBO_RECHTEN (het rechtenbestand), DWH_VSB_ZBO_PARTNER (het parterbestand) en DWH_VSB_ZBO_BETALINGEN (het betalingsbestand).

Het rechtenbestand bevat informatie over alle individuen die recht hebben op het zorgbudget voor ouderen (ZBO), ook wanneer dit recht slechts tijdelijk, gedeeltelijk of een herziening is.

Concreet bevat het bestand informatie over alle Vlaamse inwoners met een positieve beslissing (of een nieuw toegekend recht) op het ZBO alsook alle lopende dossiers (of diegenen die in het verleden reeds een tegemoetkoming ontvingen), zelfs indien dit recht gelijk is aan een nul betaling of wanneer dit recht op het ZBO stopt tijdens het kalenderjaar.

Periodiciteit

De gegevens van het ZBO worden jaarlijks aan het DWH AM&SB aangeleverd.

De gegevens zijn beschikbaar vanaf september 2017.

Voor het jaar 2017 bevat het bestand de gegevens van 1 september 2017 tot en met 31 december 2017. Voor de volgende jaren heeft het bestand betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het desbetreffende kalenderjaar.

Observatie eenheid

De gegevens uit het rechtenbestand worden gestructureerd per rechtenperiode. Het recht op een ZBO is de observatie eenheid.

Structuur

Het bestand DWH_VSB_ZBO_RECHTEN bevat informatie over de bestaande en nieuwe rechten op een ZBO. In dit bestand wordt een nieuw record gecreëerd wanneer er een nieuw recht wordt geopend op basis van een nieuwe beslissing.

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf september 2017 worden de gegevens over het ZBO geïntegreerd in het DWH AM&SB.

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werd een deel van de bevoegdheid van de THAB-uitkering overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. Vanaf september 2017 hebben de meeste gegevens over de THAB in de databronnen van de FOD SZ dus enkel betrekking op de Duitstalige gemeenschap, Brussel en het Waals gewest. Let wel, aangezien de medische erkenning voorlopig een federale bevoegdheid blijft, kunnen deze gegevens geraadpleegd worden bij de FOD SZ.

Links

/