Bron DWH_VUTG_KB_Statuut

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Naam

DWH_VUTG_KB_Statuut

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Coverage/scope

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de kinderbijslagen vanaf 2019 (en vanaf 2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) overgeheveld naar de regio's. Deze bron bevat de kinderbijslaggegevens van de Vlaamse Gemeenschap vanaf het jaar 2019. Voor ieder refertejaar worden twee aparte bestanden aangeleverd:

  1. Het databestand met het statuut (de rechtgevende kinderen en diens begunstigden).
  2. Het databestand met de betalingen (de theoretisch verschuldigde bedragen en de reëel uitbetaalde kinderbijslag aan de begunstigde).

Deze bron bevat informatie over het statuut van de persoon.

Periodiciteit

De gegevens van de Vlaamse Gemeenschap worden jaarlijks aan de KSZ geleverd. Ze worden toegewezen aan trimesters aan de hand van de refertemaand.

Observatie eenheid

Eén observatie staat gelijk aan één maand waarin een rechtgevend kind het recht op kinderbijslag opent. Indien een kind bijvoorbeeld recht geeft op 10 maanden kinderbijslag in één jaar, dan zullen er voor dat kind 10 records aanwezig zijn in het gegevensbestand.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

In tegenstelling tot de andere regio's zijn de oorspronkelijke kadastergegevens niet beschikbaar in het Datawarehouse. Zie voor meer informatie de bronfiche van DWH_FAMIFED.

Links

Website van het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket.