Variabele: Theoretisch bedrag in het kader van bilaterale overeenkomsten (oude stelsel)

Een verbetering voorstellen

Naam

Theoretisch bedrag in het kader van bilaterale overeenkomsten (oude stelsel)

Afkorting

mtt_specifique_5a

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Theoretisch specifiek maandbedrag van de bilaterale overeenkomst indien het kind in het buitenland leeft, voor wat het recht in de referentiemaand betreft in het oude stelsel.

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements_Theorique

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabele geeft de hoogte weer van het bedrag van het recht vastgesteld in de bilaterale overeenkomst, volgens het oude stelsel. Informatie over de hoogte van deze toeslag, volgens de geldende barema's zijn terug te vinden via volgende link.

Indien er geen recht is op de premie of het nieuwe systeem van toepassing is, krijgt deze variabele de waarde 0,00.

Internationale compatibiliteit

/