Variabele: Theoretisch bedrag van de geboortepremie (nieuw model)

Een verbetering voorstellen

Naam

Theoretisch bedrag van de geboortepremie (nieuw model)

Afkorting

mtt_prime_naissance_13b

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Theoretisch bedrag van de geboortepremie in het nieuwe model (art. 7§1) voor een geboorte in de referentiemaand.

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements_Theorique

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Informatie over de hoogte van de kinderbijslagen en toeslagen, volgens de geldende barema's zijn terug te vinden via volgende link

Indien er geen recht is op een geboortepremie, is de waarde van deze variabele gelijk aan 0,00.

Internationale compatibiliteit

/