Variabele: Theoretisch bedrag van de invaliditeitstoeslag (oude stelsel)

Een verbetering voorstellen

Naam

Theoretisch bedrag van de invaliditeitstoeslag (oude stelsel)

Afkorting

mtt_inval_4a

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Theoretisch maandbedrag van de toeslag per kind in geval van invaliditeit (invaliditeit van +66 %) voor gezinnen met een inkomen < 30.984€/jaar voor wat het recht in de referentiemaand betreft in het oude stelsel.

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements_Theorique

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabele geeft de hoogte van de (theoretische) toeslag weer in het oude stelsel. Informatie over de hoogte van de kinderbijslagen en toeslagen, volgens de geldende barema's zijn terug te vinden via volgende link. De hoogte van de toeslag wegens invaliditeit is verschillend naargelang het gaat om het:

  • eerste kind
  • tweede kind
  • derde kind en volgende
  • derde kind en volgende - eenouder gezin

Indien er geen recht is op de toeslag of het nieuwe systeem van toepassing is, krijgt deze variabele de waarde 0,00.

Internationale compatibiliteit

/