Variabele: Theoretisch bedrag van de jaarlijkse leeftijdstoeslag (oud model)

Een verbetering voorstellen

Naam

Theoretisch bedrag van de jaarlijkse leeftijdstoeslag (oud model)

Afkorting

mtt_supp_age annuel_10a

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Theoretisch bedrag van de jaarlijkse leeftijdstoeslag voor het recht in de maand juli van het referentiejaar in het oude model.

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements_Theorique

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabele geeft de hoogte van de (theoretische) jaarlijkse leeftijdstoeslag weer in het oude stelsel. Informatie over de hoogte van de kinderbijslagen en toeslagen, volgens de geldende barema's zijn terug te vinden via volgende link.

De hoogte van de jaarlijkse leeftijdstoeslag is afhankelijk van: de leeftijd van het kind (0-5 jaar, 6-11 jaar, 12-17 jaar, 18-24 jaar) en of het kind recht heeft op het basisbedrag van de kinderbijslag, of bijkomende toeslagen (sociale toeslag, toeslag wegens invaliditeit, toeslag voor alleenstaande ouders).

De waarde van de variabele is gelijk aan 0,00 wanneer: 

  • het kind in het nieuwe model zit
  • het kind geen recht heeft op deze toeslag in de maand juli
  • de referentiemaand in het bestand verschillend is van de maand juli

Internationale compatibiliteit

/