Variabele: Theoretisch bedrag van de schoolbonus (nieuw model)

Een verbetering voorstellen

Naam

Theoretisch bedrag van de schoolbonus (nieuw model)

Afkorting

mtt_prime_rentree_12b

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Theoretisch bedrag van de jaarlijkse schoolbonus voor het recht in de maand juli van het referentiejaar in het nieuwe model (art.17).

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements_Theorique

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabele geeft de hoogte van deze toeslag weer in het nieuwe stelsel. Informatie over de hoogte van de kinderbijslagen en toeslagen, volgens de geldende barema's zijn terug te vinden via volgende link. De hoogte van de toeslag wegens invaliditeit is verschillend naargelang de leeftijdscategorie van het kind: 0-4 jaar, 5-10 jaar, 11-16 jaar, 17-24 jaar. 

De waarde van de variabele is gelijk aan 0,00 wanneer: 

  • het kind in het oude model zit
  • het kind geen recht heeft op deze toeslag in de maand juli
  • de referentiemaand in het bestand verschillend is van de maand juli

Internationale compatibiliteit

/