Variabele: Theoretisch bedrag van de toeslag voor een kind met een aandoening (oud model)

Een verbetering voorstellen

Naam

Theoretisch bedrag van de toeslag voor een kind met een aandoening (oud model)

Afkorting

mtt_supp_affection_6a

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Theoretisch maandbedrag van de toeslag voor een kind met een aandoening voor het recht in de referentiemaand in het oude model.

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements_Theorique

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabele geeft de (theoretische) hoogte van de toeslag weer voor kinderen met een aandoening in het oude stelsel. Informatie over de hoogte van de kinderbijslagen en toeslagen, volgens de geldende barema's zijn terug te vinden via volgende link. De hoogte van de toeslag voor kinderen met een aandoening wordt bepaald aan de hand van de resultaten van het medisch onderzoek. Hiervoor wordt gekeken naar de punten die het kind krijgt op de zelfredzaamheidsschaal (de mate van zelfredzaamheid op 6 levensdomeinen) en de volgende drie pijlers van de medisch-sociale schaal:

  • Pijler 1: de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening
  • Pijler 2: de impact ervan op het dagelijkse leven van je kind: zijn activiteit en participatie in het gezin en daarbuiten
  • Pijler 3: de impact ervan op het familiale leven

Indien er geen recht is op deze toeslag of het nieuwe systeem van toepassing is, krijgt deze variabele de waarde 0,00.

Internationale compatibiliteit

/