Variabele: Theoretisch bedrag van de toeslag voor lage en middeninkomens (nieuw model)

Een verbetering voorstellen

Naam

Theoretisch bedrag van de toeslag voor lage en middeninkomens (nieuw model)

Afkorting

mtt_supp_soc_3b

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Theoretisch maandbedrag van de toeslag per kind voor gezinnen met een laag inkomen < 30.984€/jaar of gemiddeld inkomen < 50.000€ voor wat het recht in de referentiemaand betreft in het nieuwe model (art. 13§1).

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements_Theorique

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabele geeft de hoogte van het (theoretische) sociale toeslag weer in het nieuwe stelsel. Informatie over de hoogte van de kinderbijslagen en toeslagen, volgens de geldende barema's zijn terug te vinden via volgende link. De hoogte van de sociale toeslag is verschillend naargelang de hoogte van het inkomen: 

  • inkomen < 30.984€/ jaar
  • inkomen < 50.000€/ jaar

Indien er geen recht is op de toeslag of het oude systeem van toepassing is, krijgt deze variabele de waarde 0,00.

Internationale compatibiliteit

/