Variabele: Theoretisch bedrag van het basisbedrag

Een verbetering voorstellen

Naam

Theoretisch bedrag van het basisbedrag

Afkorting

mtt_base_1a

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Theoretisch maandelijks bedrag van het basisbedrag van het kind betreffende het recht van de referentiemaand.

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements_Theorique

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabele geeft de hoogte van het (theoretische) basisbedrag weer in het oude stelsel. Dit bedrag is verschillend naargelang het gaat om het eerste, tweede of derde en volgende kinderen. De barema's zijn terug te vinden via volgende link. De waarde 0,00 wordt gegeven aan kinderen die geen basisbedrag krijgen, wees zijn of tot het nieuwe stelsel behoren.

Internationale compatibiliteit

/