Variabele: Theoretisch bedrag van het basistarief (nieuw stelsel)

Een verbetering voorstellen

Naam

Theoretisch bedrag van het basistarief (nieuw stelsel)

Afkorting

mtt_base_1b

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Theoretisch maandelijks bedrag van het basistarief voor wat het recht van de referentiemaand betreft in het nieuwe stelsel (art. 9, § 1).

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements_Theorique

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele geeft de hoogte weer van het (theoretische) basistarief in het nieuwe stelsel. Dit bedrag is verschillend naargelang het gaat om een kind jonger dan18 jaar of 18 jaar en ouder. De barema's zijn terug te vinden via volgende link.

De waarde 0,00 wordt gegeven aan kinderen die geen basistarief krijgen, wees zijn of tot het oude stelsel behoren.

Internationale compatibiliteit

/