Variabele: Bijkomende informatie omschrijving bewijs

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijkomende informatie omschrijving bewijs

Afkorting

Bijk_info_bewijs_omschr

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de volledige omschrijving van het bewijs zoals dat op het diploma vermeld staat.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - 31/12/2013

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/