Variabele: Kinderbijslagfonds

Een verbetering voorstellen

Naam

Kinderbijslagfonds

Afkorting

Kbf

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Kinderbijslagfonds dat het dossier beheert

Bron

DWH_FAMIFED

Instelling

FAMIFED

Geldigheidsperiode

01/07/2014 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Elke werkgever moet zich aansluiten bij een kinderbijslagfonds. Deze fondsen hebben als hoofdopdracht het uitbetalen van de bijslagen. Een werkgever kan zich aansluiten bij een kinderbijslagfonds naar zijn keuze (de zogenaamde 'vrije kinderbijslagfondsen') of kan vrij aansluiten bij FAMIFED als kinderbijslagfonds. In bepaalde sectoren of gevallen (kunstenaars, grensarbeiders, werknemers van overheidsdiensten...) is FAMIFED steeds het kinderbijslagfonds. Werkgevers maken van rechtswege deel uit van FAMIFED indien niet binnen de opgelegde termijn voor een fonds werd gekozen.
  • De kinderbijslagfondsen nemen de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). FAMIFED oefent toezicht uit op de werking van de kinderbijslagfondsen.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
001CICAF 1 - Caisse Interprofessionnelle de Compensation pour Allocations Familiales a.s.b.l. 01/07/2014 - 30/06/2015 Sinds 1 juli 2015 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds UCM (Kbf code 041).www.cicaf1.be
002Group S-Kinderbijslag VZW 01/07/2014 - 31/12/2018 www.kbf02.be
003FUTURE Generations 01/07/2014 - 31/12/2018 Dit kinderbijslagfonds was  MENSURA Kinderbijslag v.z.w. voor 16/11/2017.Dit kinderbijslagfonds was  ENCARE Kinderbijslag voor 01/07/2009.https://www.parentia.be/http://www.mensura.be/kinderbijslag-voor-werknemers.aspx
013ATTENTIA Kinderbijslag v.z.w. 01/07/2014 - 31/12/2018 www.attentia.be
019ACERTA Infino 01/07/2014 - 31/12/2018 Dit kinderbijslagfonds was ACERTA Kinderbijslagfonds voor 05/07/2018.www.acerta.be
024Kinderbijslagfonds van Picardisch Wallonië V.Z.W. (CAFWaPi) 01/07/2014 - 31/12/2014 Vanaf 1 januari 2015 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds Group S-Kinderbijslag VZW (Kbf code 002).
032Securex Infino 01/07/2014 - 31/12/2018 Dit kinderbijslagfonds was SECUREX Kinderbijslagfonds voor 05/07/2018.www.securex.be
035Kidslife Liantis v.z.w. 01/07/2014 - 31/12/2018 Dit kinderbijslagfonds was ADMB Kinderbijslagfonds v.z.w. voor 10/09/2018. www.admb.bewww.liantis.be
039PARTENA, Kinderbijslagfonds 01/07/2014 - 31/12/2018 www.kids.partena.be
041Camille 01/07/2014 - 31/12/2018 Dit kinderbijslagfonds was Kinderbijslagfonds UCM voor 13/08/2018.www.ucm.bewww.camille.be
043MyFamily 01/07/2014 - 31/12/2018 Dit kinderbijslagfonds was Xerius Kinderbijslagfonds v.z.w. voor 03/04/2018.www.myfamily.be
062Familienzulagenkasse Ostbelgien - Caisse d'allocations familiales de l'Est de la Belgique 01/07/2014 - 31/12/2018 www.aved.be/fzk/
078Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin vzw 01/07/2014 - 31/12/2018 www.horizonhetgezin.be
080Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de Ladings-en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations 01/07/2014 - 31/12/2014 Naast de vrije kinderbijslagfondsen bestaan er nog twee bijzondere, één voor het havenbedrijf en één voor de binnenscheepvaart. Bij de ladings- en lossingsondernemingen in de havens, op de losplaatsen en ook bij de binnenscheepvaart, is een werkgever immers verplicht zich aan te sluiten bij het bijzondere fonds van de bedrijfstak.Vanaf 1 januari 2015 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds MENSURA Kinderbijslag v.z.w. (Kbf code 003).
083Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart 01/07/2014 - 31/12/2014 Naast de vrije kinderbijslagfondsen bestaan er nog 2 bijzondere, één voor het havenbedrijf en één voor de binnenscheepvaart. Bij de ladings- en lossingsondernemingen in de havens, op de losplaatsen en ook bij de binnenscheepvaart, is een werkgever immers verplicht zich aan te sluiten bij het bijzondere fonds van de bedrijfstak.Vanaf 1 januari 2015 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds Group S-Kinderbijslag VZW (Kbf code 002).
097Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) 01/07/2014 - 31/08/2016 Vanaf 1 september 2016 is dit kinderbijslagfonds geïntegreerd door door het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) (Kbf code 099).
099Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) 01/07/2014 - 31/12/2017 FAMIFED treedt in bepaalde gevallen ook zelf op als kinderbijslagfonds (bv. onderwijspersoneel, personen die nooit een werkgever gehad hebben, de gewaarborgde gezinsbijslag, enz.).www.famifed.be
203Ministerie van Landsverdediging - Algemene Directie Budget en Financiën - Divisie Financiële en Begrotingsuitvoering- Sectie Bezoldiging en Kinderbijslag - Ondersectie Kinderbijslag 01/07/2014 - 31/08/2014 Deze instelling heeft beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 september 2014 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) (Kbf code 099).
199FONS 01/01/2018 - 31/12/2018 https://www.fons.be/home
299FAMIFED Brussel 01/01/2018 - 31/12/2018 https://brussel.famifed.be/nl/fonds/famifed-brussel
399FAMIWAL 01/01/2018 - ∞ https://www.famiwal.be/
212Infino Brussel 01/01/2019 - 31/12/2020 https://www.infino.be/nl/
219Acerta Infino Brussel 01/01/2019 - ∞ https://www.acerta.be/nl/kinderbijslagfonds
232Securex Infino Brussel 01/01/2019 - ∞ https://www.securex.be/nl/kinderbijslag
233Parentia Brussel 01/01/2019 - ∞ https://www.parentia.be/nl-BXL/homepage
241Brussels Family 01/01/2019 - ∞ https://www.brusselsfamily.be/nl/
280KidsLife Brussel 01/01/2019 - ∞ https://www.kidslife.be/nl
299FAMIRIS 01/01/2019 - ∞ https://famiris.brussels/nl/
312Infino Wallonië 01/01/2019 - ∞ https://www.infino.be/nl/
333Parentia Wallonië 01/01/2019 - ∞ https://www.parentia.be/nl-BXL/homepage
341Camille 01/01/2019 - ∞ https://www.camille.be/
380KidsLife Wallonië 01/01/2019 - ∞ https://www.kidslife.be/nl
499Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 01/01/2019 - ∞ http://www.ostbelgienlive.be/