Variabele: Aantal_dagen_bedrag

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal_dagen_bedrag

Afkorting

Aantal_dagen_bedrag

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

De aantal dagen waarvoor het bedrag voor arbeidsongeschiktheid werd uitbetaald. 
Bij meerdere periodes van arbeidsongeschiktheid worden de aantal dagen berekend door de periode tussen eerste dag van de eerste periode arbeidsongeschiktheid en de laatste dag van de laatste periode arbeidsongeschikheid. Het bedrag wordt vervlolgens gedeeld door het aantal dagen in die periode.

Bron

/

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/