Variabele: Basisloon tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Basisloon tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Afkorting

Salaire_de_base_IT

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

In deze variabele wordt het basisloon beschreven dat als referentie wordt gebruikt om het percentage van de rente voor de tijdelijke ongeschiktheid te berekenen.

Bron

/

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Uitgedrukt in eurocenten

Internationale compatibiliteit

/