Variabele: Bedrag van het loonverlies

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag van het loonverlies

Afkorting

Montant_perte_salariale

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Duidt het totaalbedrag aan loonverlies aan dat is uitbetaald (voor een bepaald INSZ/schadegeval) tijdens het boekjaar waarvoor de informatie wordt meegedeeld.

Bron

/

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Uitgedrukt in eurocenten. De bedragen kunnen negatief zijn.

Internationale compatibiliteit

/