Variabele: Begindatum van de arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Begindatum van de arbeidsongeschiktheid

Afkorting

beg_ongeschiktheid_datum

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Datum waarop de beroepsziekte voor het eerst werd vastgesteld of de datum waarop de verwijdering van de arbeidsplaats effectief werd uitgevoerd. De begindatum van schadeloosstelling wordt mede bepaald door de datum van indiening van de aanvraag en de datum waarop de ziekte werd vastgesteld of de verwijdering werd uitgevoerd.

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Ook in geval van herziening blijft de begindatum ongewijzigd.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/