Naam

Beroep

Afkorting

beroep_code

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Aanduiding van het beroep dat uitgeoefend werd bij de laatste blootstelling aan het beroepsrisico.

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Geldt uitsluitend voor de enkele beroepen die opgenomen zijn in de variabelenlijst.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
[blanco]Onbekend 01/01/2017 - ∞
0Architecten, ingenieurs en meetkundigen 01/01/2017 - ∞
1Architecten en stedebouwkundigen 01/01/2017 - ∞
2Burgerlijke, industriële en technische ingenieurs 01/01/2017 - ∞
4Informatica ingenieurs 01/01/2017 - ∞
5Ingenieurs (openbare dienst) 01/01/2017 - ∞
6Andere ingenieurs N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
7Meetkundigen-landmeters 01/01/2017 - ∞
11Scheikundigen (Universitair of ermee gelijkgesteld) 01/01/2017 - ∞
13Natuurkundigen (Universitair of ermee gelijkgesteld) 01/01/2017 - ∞
14Meteorologen 01/01/2017 - ∞
17Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
19N.E.V. Specialisten in de natuurkundige wetenschappen 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
21Veeartsen 01/01/2017 - ∞
22Biologen (Universitair of ermee gelijkgesteld) 01/01/2017 - ∞
23Farmacologen, pathologen 01/01/2017 - ∞
24Agronomen en soortgelijke specialisten 01/01/2017 - ∞
30Artsen, geneesheer-specialisten en chirurgen 01/01/2017 - ∞
31Tandartsen, licentiaten in de tandheelkunde 01/01/2017 - ∞
32Apothekers 01/01/2017 - ∞
36Gediplomeerde verplegers, verpleegsters, ziekenoppass(t)ers 01/01/2017 - ∞
39Hygienisten 01/01/2017 - ∞
41Universiteitsprofessoren (hoger onderwijs) 01/01/2017 - ∞
42Leraren, regenten (secundair onderwijs) 01/01/2017 - ∞
43Onderwijzers, onderwijzeressen (lager onderwijs) 01/01/2017 - ∞
44Leerkrachten voorschoolsonderwijs 01/01/2017 - ∞
45Onderwijzers voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten 01/01/2017 - ∞
47Assistenten (universitair en hoger onderwijs) 01/01/2017 - ∞
48N.E.V. Leraars voor privé lessen  01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
49N.E.V. Onderwijspersoneel 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
51Geestelijken, leden van de clerus 01/01/2017 - ∞
71Beeldhouwers, schilders en soortgelijke kunstenaars 01/01/2017 - ∞
72Beeldhouwers, schilders en soortgelijke kunstenaars 01/01/2017 - ∞
73Schrijvers, journalisten en soortgelijken 01/01/2017 - ∞
74Acteurs en regisseurs 01/01/2017 - ∞
75Clowns, goochelaars, acrobaten 01/01/2017 - ∞
76Componisten, muzikanten, zangers 01/01/2017 - ∞
77Choreografen, dansers 01/01/2017 - ∞
78Omroepers, spektakelpresentators 01/01/2017 - ∞
79Spektakel directiekaders 01/01/2017 - ∞
81Expertboekhouders-boekhouders 01/01/2017 - ∞
82Maatschappelijke en sociale assistenten, sociale werkers 01/01/2017 - ∞
85Informatici, systeemanalisten 01/01/2017 - ∞
87Anomalie 01/07/2021 - 31/12/2021 In het derde en vierde kwartaal van 2021 heeft één dossier deze code. Dit is een anomalie en moet worden gelezen als code 869.
89Specialisten (Public relations en bestuur) 01/01/2017 - ∞
91Statistici 01/01/2022 - ∞
96Filosofen 01/01/2017 - ∞
98Vorsers universiteit 01/01/2017 - ∞
99N.E.V. andere specialisten 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
101Bedrijfsleiders E.D (privé) (niet in dienstverband) 01/10/2022 - ∞
103Bedrijfsleiders in de bouwsector 01/01/2017 - ∞
109N.E.V bedrijfsleiders 01/01/2022 - ∞
111Directeurs en Hoger kader (Prive) in dienstverband 01/01/2017 - ∞
112Directeurs en Hoger kaderpersoneel in dienstverband handel 01/01/2017 - ∞
114Directeurs, Hoger kader in Niet-Gouvernementele Organisaties (N.G.O) 01/01/2017 - ∞
115Groepshoofden kantoorpersoneel (prive) 01/01/2017 - ∞
116Groepschefs van personeel in de handel 01/01/2017 - ∞
118Groepschefs bureaupersoneel in de privesector 01/01/2017 - ∞
123Hoger administratief personeel (Openbaar bestuur) 01/01/2017 - ∞
129Functionarissen N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
145Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
201Bedienden boekhouding 01/01/2017 - ∞
202Sténografen, dactylografen en teletypisten 01/01/2017 - ∞
203Operateurs voor boekhoud- en rekenmachines 01/01/2017 - ∞
204Operateurs van ponsmachines (kaarten en perfobanden) 01/01/2017 - ∞
205Operateurs van machines voor autom. Gegevensverwerking 01/01/2017 - ∞
206Andere operateurs voor bureaumachines 01/01/2017 - ∞
207Secretarissen, secretaressen 01/01/2017 - ∞
208Kassiers, loketbedienden 01/01/2017 - ∞
211Bedienden financiële transacties, verzekeringsverrichtingen 01/01/2017 - ∞
212Bedienden verzendings- en transportdiensten 01/01/2017 - ∞
213Bedienden administratief werk en redactie (Prive) 01/01/2017 - ∞
214Bedienden openbare diensten N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
215Bedienden onthaal en inlichtingen 01/01/2017 - ∞
216Bedienden boekhouddiensten (financieel en statistisch) 01/01/2017 - ∞
218Bedienden statistische diensten 01/01/2017 - ∞
228Telleropnemers 01/01/2017 - ∞
229Andere bedienden N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
271Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
281Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
301Groothandelaars 01/01/2017 - ∞
302Kleinhandelaars 01/01/2017 - ∞
303Hotel-, restaurant- en caféhouders (Horeca) 01/01/2017 - ∞
312Agenten in onroerende goederen 01/01/2017 - ∞
316Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
318Bemiddelaars van financiën en verkoop 01/01/2017 - ∞
321Handelsreizigers en handelsvertegenwoordigers 01/01/2017 - ∞
323Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
331Verkopers, winkelbedienden, demonstrateurs E.A. (N.E.V.) 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
332Straatventers en soortgelijken 01/01/2017 - ∞
333Verkoopschefs 01/01/2017 - ∞
334Inkopers en hoofdinkopers 01/01/2017 - ∞
335Verkopers aan een stalletje en op de markten 01/01/2017 - ∞
339Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
341Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
345Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
352Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
364Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
365Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
366Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
371Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
372Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
383Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
384Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
401Directeurs en bedrijfsleiders in landbouw en veeteelt 01/01/2017 - ∞
402Land-,tuin- en bosbouwkundigen, vissers, fokkers met contract 01/01/2017 - ∞
403Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
405Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
406Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
407Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
410Landbouwers 01/01/2017 - ∞
411Tuinbouwers-bloemenkwekers 01/01/2017 - ∞
412Tuinbouwers-groentekwekers 01/01/2017 - ∞
414Tuinbouwers-boomkwekers 01/01/2017 - ∞
415Landbouwers-tuinbouwers N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
416Veefokkers 01/01/2017 - ∞
417Pluimveekwekers 01/01/2017 - ∞
419Ondernemers van activiteiten in verband met land en tuinbouw 01/01/2017 - ∞
421Landbouw- en veeteelt arbeiders 01/01/2017 - ∞
422Tuinbouwarbeiders 01/01/2017 - ∞
423Bestuurder gemotoriseerde landbouwmachines 01/01/2017 - ∞
429Andere arbeiders in verband met land-, tuinbouw en veeteelt 01/01/2017 - ∞
431Zee- en kustvissers 01/01/2017 - ∞
439Andere vissers en soortgelijke werknemers 01/01/2017 - ∞
441Houthakkers en andere bosarbeiders 01/01/2017 - ∞
448Bestuurders gemotoriseerde voertuigen (Bosbouw) 01/01/2017 - ∞
449Maneuvers (bosbouw) 01/01/2017 - ∞
510Tekenaars 01/01/2017 - ∞
511Décorateurs, modeltekenaars 01/01/2017 - ∞
520Niet-universitaire scheikundigen 01/01/2017 - ∞
521Hulpscheikundigen en laboranten 01/01/2017 - ∞
530Biologen, natuurvorsers en daarmee gelijkgestelden (n-univ) 01/01/2017 - ∞
532Raadgevers land- en tuinbouw 01/01/2017 - ∞
533Dierenverzorgers 01/01/2017 - ∞
540Apothekersassistenten 01/01/2017 - ∞
550Verzorgend personeel en ziekenoppassers 01/01/2017 - ∞
551Ander ongeschoold verzorgend personeel 01/01/2017 - ∞
560Medische Technici 01/01/2017 - ∞
562Masseerders, kinesitherapeuten en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
564Beroepen in verband met geneeskunde N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
580Intermediaire beroepen (lager en secundair onderwijs) 01/01/2017 - ∞
581Intermediaire beroepen kleuteronderwijs 01/01/2017 - ∞
582Intermediaire beroepen opvoeding gehandicapten 01/01/2017 - ∞
583Andere intermédiaire beroepen 01/01/2017 - ∞
590Technici N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
591Technici bouwwerven 01/01/2017 - ∞
592Technici in de industrie 01/01/2017 - ∞
593Technici elektriciteit 01/01/2017 - ∞
594Technici telecommunicatie 01/01/2017 - ∞
595Specialisten technici N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
596Technici installatie 01/01/2017 - ∞
599Opzichters, ploegbazen van arbeiders en soortgelijken 01/01/2017 - ∞
601Dekofficieren en scheepskapiteins 01/01/2017 - ∞
602Officieren werktuigkundigen (zeevaart) 01/01/2017 - ∞
603Binnenschippers en loodsen (Binnenscheepvaart) 01/01/2017 - ∞
611Matrozen en scheepsmachinisten (zee- en binnenscheepvaart) 01/01/2017 - ∞
612Matrozen en machinisten (binnenscheepvaart) 01/01/2017 - ∞
621Vliegtuigpiloten en boordnavigators 01/01/2017 - ∞
622Boordwerktuigkundigen (luchtvaart) 01/01/2017 - ∞
623Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
631Bestuurders en stokers van locomotieven 01/01/2017 - ∞
632Trambestuurders, trambestuurders-ontvangers 01/01/2017 - ∞
633Autobusbestuurders, autobusbestuurders-ontvangers 01/01/2017 - ∞
634Andere bestuurders van motorvoertuigen (behalve autobus) 01/01/2017 - ∞
638Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
639Andere bestuurders N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
641Stationschefs 01/01/2017 - ∞
643Controleurs, inspecteurs (tram, bus, metro) 01/01/2017 - ∞
649Andere controleurs en inspecteurs transportwezen N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
651Verkeersleiders (zee- en binnenscheepvaart) 01/01/2017 - ∞
653Hoofdconducteurs en treinwachters 01/01/2017 - ∞
654Dispatchers (spoorwegen) 01/01/2017 - ∞
655Wachters en rangeerders (spoorwegen) 01/01/2017 - ∞
656Verkeersleiders en verkeersregelaars N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
657Dispatchers (waterwegen) 01/01/2017 - ∞
658Ontvangers en begeleiders (transportwezen) 01/01/2017 - ∞
659Andere werknemers in de transportsektor N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
662Radio-officieren en operators voor radioverbindingen 01/01/2017 - ∞
663Telefonisten en Telegrafisten 01/01/2017 - ∞
664Postboden en telegrambestellers 01/01/2017 - ∞
669Andere arbeiders in de communicatiesektor N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
700Mijnwerkers en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
701Machinebedieners mijnuitbating 01/01/2017 - ∞
702Kolenbewerkers en andere Bovengrondse Mijnwerkers 01/01/2017 - ∞
703Groeve arbeiders en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
704Installatie bedieners voor het splijten van rotsen 01/01/2017 - ∞
705Klei-, zand-, grind- en kalkdelvers 01/01/2017 - ∞
706Grondboorders, bronboorders en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
707Aardoliearbeiders en soortgelijken 01/01/2017 - ∞
708Overige delfstoffenbewerkers en maneuvers in groeven 01/01/2017 - ∞
710Vezelvoorbewerkers 01/01/2017 - ∞
711Bedieners Toestellen Voor Vezelvoorbewerking 01/01/2017 - ∞
712Spinners en bobijners (Textiel) 01/01/2017 - ∞
713Wevers 01/01/2017 - ∞
714Breiers 01/01/2017 - ∞
715Kaartenmakers, regelaars, voorbereiders van weefmachines 01/01/2017 - ∞
716Blekers, ververs en afwerkers van textielproducten 01/01/2017 - ∞
719Textielarbeiders en soortgelijke N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
721Kleermakers, -maaksters, bontwerkers en soortgelijke arbeiders 01/01/2017 - ∞
722Bontwerkers en soortgelijke arbeiders 01/01/2017 - ∞
723Modisten en hoedenmakers 01/01/2017 - ∞
724Stoffeerders en soortgelijke arbeiders 01/01/2017 - ∞
725Patroonmakers, aftekenaars en coupeurs voor textielwaren 01/01/2017 - ∞
726Naaiers en borduurwerkers weefsels, bont en lederen kleding 01/01/2017 - ∞
727Bedieners van stikmachines 01/01/2017 - ∞
729Andere beroepen in de fabricage van textielprodukten N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
731Schoenmakers en schoenlappers 01/01/2017 - ∞
732Snijders, oppinners, naaiers (Schoenfabricatie) 01/01/2017 - ∞
733Marokijnwerkarbeiders En Soortgelijke Arbeiders 01/01/2017 - ∞
734Machinebedieners voor vervaardigen van schoenen, lederwaren 01/01/2017 - ∞
741Bedieners van metaalovens 01/01/2017 - ∞
742Uitgloeiers en arbeiders (thermische behandeling van metalen) 01/01/2017 - ∞
743Walsers, bedieners van walsmachines en afwerkers 01/01/2017 - ∞
744Bedieners metaalovens tweede smelting en verwarmingsovens 01/01/2017 - ∞
745Metaalgieters 01/01/2017 - ∞
746Vormers en kernmakers (Gieterij) 01/01/2017 - ∞
747Draadtrekkers en metaalrekkers 01/01/2017 - ∞
748Galvaniseerders, metalliseerders, vertinners arbeiders 01/01/2017 - ∞
749Arbeiders van de metaalproductie en metaalbewerking N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
751Mecaniciens voor precisie-instrumenten 01/01/2017 - ∞
752Mecaniciens-opticiens en mecaniciens voor kunstledematen 01/01/2017 - ∞
753Wapenmakers en veiligheidsslotenmakers 01/01/2017 - ∞
754Uurwerkmakers 01/01/2017 - ∞
755Goud- en zilversmeden, juweliers (Diamant niet inbegrepen 01/01/2017 - ∞
756Diamantsnijders 01/01/2017 - ∞
757Diamantslijpers, -verstellers bewerkers van edelstenen 01/01/2017 - ∞
759Bedieners van montageketting en industriele robotten 01/01/2017 - ∞
760Bankwerkers, monteerders (Uitg. elec. en precisie apparaten) 01/01/2017 - ∞
761Instellers-Bedieners En Bedieners Van Werktuigmachines 01/01/2017 - ∞
762Gereedschapsmakers, modelmakers en aftekenaars 01/01/2017 - ∞
763Monteerders, mechanieken en herstellers van voertuigen 01/01/2017 - ∞
764Monteurs in machinebouw 01/01/2017 - ∞
765Smeden, hamersmeden en bedieners van smeedpersen 01/01/2017 - ∞
766Loodgieters en buizenfitters 01/01/2017 - ∞
767Lassers en branders 01/01/2017 - ∞
768Plaatwerkers en ketelmakers 01/01/2017 - ∞
769Monteurs van ijzeren gebinten en metaalconstructies N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
770Monteurs van elektrische en elektronische toestellen 01/01/2017 - ∞
771Electriekers, electriekers-herstellers 01/01/2017 - ∞
772Electro-mécaniekers, -monteurs en electriekers-afstellers 01/01/2017 - ∞
773Electroniekers 01/01/2017 - ∞
774Herstellers radio- en televisietoestellen 01/01/2017 - ∞
775Monteurs en herstellers telefoon- en telegraafinstallatie 01/01/2017 - ∞
776Monteurs van elektrische leidingen 01/01/2017 - ∞
777Bedieners van schakelborden (Electrische centrale) 01/01/2017 - ∞
778Bedieners radio- en televisiezendstations 01/01/2017 - ∞
779Arbeiders gelijkgesteld aan electriekers N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
781Timmerlieden, schrijnwerkers en parketvloerleggers 01/01/2017 - ∞
782Betontimmerlieden, bekisters-stutters 01/01/2017 - ∞
783Meubelmakers 01/01/2017 - ∞
784Instellers, bedieners van houtbewerkingsmachines 01/01/2017 - ∞
785Bedieners (ruw)bewerkingsmachines voor hout 01/01/2017 - ∞
786Arbeiders houtbewerking 01/01/2017 - ∞
787Handwerkmannen (Artisanaal) hout en andere producten 01/01/2017 - ∞
788Bedieners van houtbewerkingsmachines 01/01/2017 - ∞
789Houtbewerkers N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
791Schilders en behangers (Gebouwen) 01/01/2017 - ∞
792Andere decorateurs (Arbeiders) 01/01/2017 - ∞
793Plaatsers van vast tapijt 01/01/2017 - ∞
794Behangers 01/01/2017 - ∞
795Schoonmakers van gevels, schoorsteenvegers 01/01/2017 - ∞
799Andere schilders en soortgelijke arbeiders 01/01/2017 - ∞
800Metselaars en vloerenleggers 01/01/2017 - ∞
801Plafonneerders en pleisterwerkers 01/01/2017 - ∞
802Betonwerkers en betonafwerkers 01/01/2017 - ∞
803Isoleerders 01/01/2017 - ∞
804Glazenmakers 01/01/2017 - ∞
805Dakdekkers 01/01/2017 - ∞
806Steenhouwers en steengraveerders 01/01/2017 - ∞
807Plaatsers van vloerbekleding 01/01/2017 - ∞
808Andere bouwvakarbeiders N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
809Maneuvers van de constructiesector 01/01/2017 - ∞
810Zeefdrukkers op de plank 01/01/2017 - ∞
811Handzetters en machinezetters 01/01/2017 - ∞
812Drukkers en bedieners van drukpersen 01/01/2017 - ∞
813Clichemakers, stereotypeurs en galvanoplastiekers drukkerij 01/01/2017 - ∞
814Drukkerijgraveerders (behalve fotograveerders) 01/01/2017 - ∞
815Fotograveerders 01/01/2017 - ∞
816Boekbinders en soortgelijke arbeiders 01/01/2017 - ∞
817Ontwikkelaars, afdrukkers, monteerders (Filmen, foto'S) 01/01/2017 - ∞
819Bedieners van bindmachines 01/01/2017 - ∞
821Bedieners van venster- en glasmachines 01/01/2017 - ∞
822Optiekglasbewerkers 01/01/2017 - ∞
823Vormers, persers en snijders van glas en holglas 01/01/2017 - ∞
824Pottenbakkers en soortgelijke arbeiders 01/01/2017 - ∞
825Bedieners van glas- en keramiekovens 01/01/2017 - ∞
826Glas- en keramiekversierders 01/01/2017 - ∞
827Slijpers en graveerders in glas- en aardewerk 01/01/2017 - ∞
829Andere glas- en keramiekarbeiders N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
830Molenaars, olieslagers en soortgelijke graanarbeiders 01/01/2017 - ∞
831Bakkers, banketbakkers 01/01/2017 - ∞
832Machinebedieners produktie voedingswaren 01/01/2017 - ∞
833Distillateurs geestrijke dranken,brouwers,wijnarbeiders E.D. 01/01/2017 - ∞
834Arbeiders in fruit- en groentenindustrie en soortgelijken 01/01/2017 - ∞
835Slachters 01/01/2017 - ∞
836Beenhouwers, spekslagers en soortgelijken 01/01/2017 - ∞
837Melkerijarbeiders en margarinebereiders 01/01/2017 - ∞
838Arbeiders produktie en raffinage van suiker en aanverwanten 01/01/2017 - ∞
839Werkers in de voedings- en dranknijverheid N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
840Bedieners distillatie-apparaten (Behalve voeding) 01/01/2017 - ∞
841Bedieners raffinaderijinstallaties 01/01/2017 - ∞
842Kokers, branders in de scheikundige nijverheid 01/01/2017 - ∞
843Bedieners breek- ,plet- en wasmachines in scheik. producten 01/01/2017 - ∞
844Bedieners filtreerapparaten 01/01/2017 - ∞
845Arbeiders in de scheikundige nijverheid N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
846Bereiders papierbrij 01/01/2017 - ∞
847Bedieners installatie papierfabricatie 01/01/2017 - ∞
848Papierbewerkers 01/01/2017 - ∞
849Assembleurs van artikelen in papier 01/01/2017 - ∞
851Tabaksbereiders 01/01/2017 - ∞
852Sigaren- en sigarillosmakers 01/01/2017 - ∞
853Sigarettenmakers en bereiders van rooktabak 01/01/2017 - ∞
861Mandenmakers, borstelmakers en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
862Bandenmakers, vulcaniseerders en andere rubberbewerkers 01/01/2017 - ∞
863Productiearbeiders (Artikelen in plastiek) 01/01/2017 - ∞
864Leerlooiers, pelterij- en leertouwerij arbeiders 01/01/2017 - ∞
865Muziekinstrumenten makers en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
866Film-, fotografisch papier-, platenvervaardigers 01/01/2017 - ∞
867Beton-, asbest-, cement-, briketten en kunststeen arbeider 01/01/2017 - ∞
868Arbeiders kurk-, plastiek- en rubberproduktie 01/01/2017 - ∞
869Ambachtslieden, vaklieden en fabrieksarbeiders N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
871Inpakkers 01/01/2017 - ∞
872Andere verpakkers N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
881Bedieners installaties voor energieproduktie 01/01/2017 - ∞
882Machinebedieners vaste installaties N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
883Kraan-, hijs- of hefwerktuig bestuurders 01/01/2017 - ∞
884Optuigers en kabelsplitsers 01/01/2017 - ∞
885Bestuurders van grondwerk- en bouwmachines N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
886Duikers en kikvorsmannen 01/01/2017 - ∞
888Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
889Bestuurders laad- en losmachines N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
891Havenarbeiders, scheepsladers en -lossers 01/01/2017 - ∞
892Warenbehandelaars 01/01/2017 - ∞
896Schoonmakers van burelen en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
897Straatvegers en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
898Oliers en smeerders van machines, voertuigen en onderdelen 01/01/2017 - ∞
899Handlangers N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
900Pompiers en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
901Politieagenten en rijkswachters 01/01/2017 - ∞
902Personen verantwoordelijk voor openbare orde 01/01/2017 - ∞
904Veiligheidsinspecteurs, dedectieven 01/01/2017 - ∞
909Bewakers en soortgelijke N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
911Huismeesters, economen en gouvernantes 01/01/2017 - ∞
912Koks 01/01/2017 - ∞
913Kamermeisjes en huisknechten, dienstboden en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
914Zaalknechten, kelners en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
915Concierges en kosters 01/01/2017 - ∞
916Sjouwers, werkvrouwen, schoonmakers en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
917Kinderoppassters en helpsters in het huishouden 01/01/2017 - ∞
918Huishoudelijke schoonmaaksters 01/01/2017 - ∞
919Receptiepersoneel en soortgelijk personeel 01/01/2017 - ∞
920Kappers, schoonheidsspecialisten en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
921Beheerders en geranten personenverzorging en schoonmaak 01/01/2017 - ∞
922Wassers, ontzetters, persers en ververs van kledingstukken 01/01/2017 - ∞
923Fotografen en cameramannen 01/01/2017 - ∞
931Atleten, sportbeoefenaars en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
942Luchtvaarthostessen, stewards en kelners 01/01/2017 - ∞
943Andere beroepen (Diensten) N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
946Dienstpersoneel (Theaters, cinema's) 01/01/2017 - ∞
949Andere beroepen N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
999Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞