Variabele: Consolidatiedatum

Een verbetering voorstellen

Naam

Consolidatiedatum

Afkorting

Date_consolidation

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Datum waarop de letsels als gevolg van het arbeidsongeval als geconsolideerd worden beschouwd door de verzekeraar en vanaf wanneer ofwel:

- een blijvende arbeidsongeschiktheid wordt voorgesteld

- een herziening plaatsvindt

- een verergering plaatsvindt

Bron

DWH_Fedris_FAT_RGL

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/