Naam

DIMONA

Afkorting

NRDIMONA

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt het DIMONA-nummer (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling) aan dat toegekend werd door de sociale zekerheid bij de inschrijving van de werknemer door de werkgever.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/