Variabele: Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde

Afkorting

NRBCEUTIL

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt het identificatienummer van de onderneming-gebruiker bij de Kruispuntbank Ondernemingen aan.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_67

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit gegeven is niet beschikbaar als het ongeval het voorwerp uitgemaakt heeft van een vereenvoudigde aangifte (elektronische aangifte van ongevallen die aanleiding geven tot minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid).

Internationale compatibiliteit

/