Variabele: Indexering van de vergoeding

Een verbetering voorstellen

Naam

Indexering van de vergoeding

Afkorting

Index_uitkering

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

De indexering van de vergoeding is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen; de aanpassingen gebeuren op hetzelfde moment als voor de andere sociale uitkeringen.

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De vergoedingen voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 16 % zijn niet gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De vergoedingen voor een arbeidsongeschiktheid die hoger is dan 16 % worden geïndexeerd op hetzelfde moment als de andere sociale uitkeringen.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Niet-geïndexeerde uitkering 01/01/2017 - ∞
1Geïndexeerde uitkering 01/01/2017 - ∞