Variabele: Kosten van prothesen

Een verbetering voorstellen

Naam

Kosten van prothesen

Afkorting

MONTFRPROT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het totale bedrag weer van de kosten voor betaalde prothesen (voor een bepaald INSZ / schadegeval) vóór de bekrachtiging of het vonnis en gedurende het boekjaar waarvoor de informatie meegedeeld wordt.

Bron

DWH_Fedris_FAT_PM

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De bedragen kunnen negatief zijn. De bedragen worden uitgedrukt in euro. Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/