Variabele: NACE-code van de lokale site

Een verbetering voorstellen

Naam

NACE-code van de lokale site

Afkorting

W67_CDNACELOCAL

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

NACE-code (nomenclatuur van de economische activiteiten) van de lokale site. De lokale site is bijvoorbeeld een lokale school die afhangt van het departement onderwijs of een gevangenis dat afhangt van de FOD justitie.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_67

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Numeriek

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/