Variabele: Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval

Een verbetering voorstellen

Naam

Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval

Afkorting

TYPETRAV

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Het gaat om de belangrijkste aard van het werk, de taak (activiteit) van het slachtoffer op het moment van het ongeval. Het gaat niet om het beroep van het slachtoffer maar om zijn specifieke activiteit op het ogenblik zelf van het ongeval. Het is een beschrijving van het type werk, de taak in ruime zin, uitgevoerd gedurende een zekere tijd tot op het ogenblik van het ongeval.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit gegeven is niet beschikbaar als het ongeval het voorwerp uitgemaakt heeft van een vereenvoudigde aangifte (elektronische aangifte van ongevallen die aanleiding geven tot minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid).

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat