Variabele: Code echtgenoot ten laste

Een verbetering voorstellen

Naam

Code echtgenoot ten laste

Afkorting

Code_echtgenote

Thema

Gezinsgegevens, Pensioenen, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Fiscale toestand van de echtgeno(o)t(e) die ten last valt van de pensioentrekkende en waar rekening mee moet worden gehouden bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Bron

DWH_ONP_SFP_CADASTRE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De pensioenuitkeringen die in het Pensioenkadaster zijn opgenomen, bevatten bruto bedragen. Op deze bruto bedragen moet, naast de socialezekerheidsbijdragen, ook bedrijfsvoorheffing betaald worden. De berekening van de bedrijfsvoorheffing is onder andere afhankelijk van de eventuele (beroeps)inkomsten van de echtgeno(o)t(e) die ten laste valt van de pensioentrekkende.
  • De bedragen van de inkomsten van de echtgeno(o)t(e) kunnen elk jaar wijzigen en zijn gebaseerd op KB/WIB 92, KB van 27/08/93 ter uitvoering van de wet op de inkomensbelastingen. Dit besluit werd gewijzigd op 09/09/08.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Alleenstaande (vrijgezel, weduwenaar, weduwe, echtgescheiden, feitelijk gescheiden of gescheiden van tafel en bed) of gehuwd met een echtgenoot die een beroepsinkomen heeft dat eventueel ook bestaat uit pensioenen, renten of gelijkgestelde inkomens en waarvan het brutomaandbedrag hoger ligt dan € 237,5. 01/04/2016 - ∞
2Gehuwd met een echtgenoot die een beroepsinkomen heeft dat uitsluitend bestaat uit pensioenen, renten of gelijkgestelde inkomens en waarvan het brutomaandbedrag ligt tussen € 142,5 en € 473,75. 01/04/2016 - ∞
3Gehuwd met een echtgenoot die geen beroepsinkomen heeft of uitsluitend pensioenen, renten of gelijkgestelde inkomens geniet waarvan het brutomaandbedrag niet hoger ligt dan € 142,5. 01/04/2016 - ∞
4Gehuwd met een echtgenoot die een beroepsinkomen heeft dat uitsluitend bestaat uit pensioenen, renten of gelijkgestelde inkomens waarvan het brutomaandbedrag hoger is dan € 473,75. 01/04/2016 - ∞
5Gehuwd met een echtgenoot die een beroepsinkomen heeft, eventueel met inbegrip van pensioenen, renten of gelijkgestelde inkomens waarvan het brutobedrag niet hoger ligt dan € 237,5. 01/04/2016 - ∞
9Situatie onbekend 01/04/2016 - ∞