Variabele: Loopbaanbreuk afwezigheden

Een verbetering voorstellen

Naam

Loopbaanbreuk afwezigheden

Afkorting

T_n_afwezigheden

Thema

Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft de verhouding weer tussen feitelijke afwezigheden/verlof (teller) en de volledige duur (noemer) voor de betrokken periode.

Bron

DWH_SDPSP_SFP_LPB_CAREERDET

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor eenzelfde periode kan de som van de variabelen "Loopbaanbreuk prestaties" en "Loopbaanbreuk afwezigheden" nooit groter zijn dan 1.

Internationale compatibiliteit

/