Naam

Datum

Afkorting

jaar_maand

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft de maand weer van de periode waarvoor een persoon met een handicap recht heeft op een integratietegemoetkoming, inkomensvervangende of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Bron

DWH_SPFSS_VarDer

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het betreft een afgeleide variabele die gebaseerd is op de bestanden DWH_SPFSS_MED, DWH_SPFSS_PAY, DWH_SPFSS_RHT.

Internationale compatibiliteit

/