Variabele: Basisloon tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Basisloon tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Afkorting

Salaire_de_base_IT

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

In deze variabele wordt het basisloon beschreven dat als referentie wordt gebruikt om het percentage van de rente voor de tijdelijke ongeschiktheid te berekenen.

Bron

/

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Uitgedrukt in eurocenten

Internationale compatibiliteit

/