Variabele: Bedrag van de teruggewonnen technische lasten

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag van de teruggewonnen technische lasten

Afkorting

Montant_charges_techn_recup

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Duidt het totaalbedrag aan teruggewonnen technische lasten aan (voor een bepaald INSZ/schadegeval) tijdens het boekjaar waarvoor de informatie wordt meegedeeld.

Bron

/

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/