Variabele: Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Afkorting

CJITPREV

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele verwijst naar de voorziene tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingedeeld in klassen.

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2012

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " CTWOTOTC " voor de periode vóór 01/01/2005. Er zijn wijzigingen op het niveau van de waarden.

Internationale compatibiliteit

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid