Variabele: Gewoonlijk beroep van het slachtoffer

Een verbetering voorstellen

Naam

Gewoonlijk beroep van het slachtoffer

Afkorting

IABC

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan welk beroep het slachtoffer gewoonlijk uitoefent.

Bron

DWH_FAT_B1

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 19/01/2000

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Verandering van nomenclatuur vanaf 1/1/2000

Internationale compatibiliteit

Sinds 2000 is de gebruikte nomenclatuur ISCO (International Classification of Occupations ) van het ILO.

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
11Scheikundigen 01/01/1999 - 31/12/1999
12Natuurkundigen 01/01/1999 - 31/12/1999
13Schei- en natuurkundige specialisten niet elders geklasseerd 01/01/1999 - 31/12/1999
14Schei- en natuurkundige technici 01/01/1999 - 31/12/1999
21Architecten en stedenbouwkundigen 01/01/1999 - 31/12/1999
22Burgerlijke ingenieurs 01/01/1999 - 31/12/1999
23Elektrotechnische ingenieurs en ingenieurs-elektronica 01/01/1999 - 31/12/1999
24Ingenieurs in mechanica 01/01/1999 - 31/12/1999
25Scheikundige ingenieurs 01/01/1999 - 31/12/1999
26Metaalkundige ingenieurs 01/01/1999 - 31/12/1999
27Mijnbouwkundige ingenieurs 01/01/1999 - 31/12/1999
28Bedrijfskundigen 01/01/1999 - 31/12/1999
29Niet elders vermelde ingenieurs 01/01/1999 - 31/12/1999
31Landmeters 01/01/1999 - 31/12/1999
32Tekenaars 01/01/1999 - 31/12/1999
33Bouwkundige technici 01/01/1999 - 31/12/1999
34Elektrotechnici en elektronici 01/01/1999 - 31/12/1999
35Werktuigkundigen 01/01/1999 - 31/12/1999
36Industrieel scheikundige technici 01/01/1999 - 31/12/1999
37Metaalkundigen 01/01/1999 - 31/12/1999
38Mijnbouwtechnici 01/01/1999 - 31/12/1999
39Niet elders vermelde industrietechnici 01/01/1999 - 31/12/1999
41Vliegtuigpiloten, navigators en boordwerktuigkundigen 01/01/1999 - 31/12/1999
42Dekofficieren en piloten (zee- en binnenscheepvaart) 01/01/1999 - 31/12/1999
43Scheepswerktuigkundigen (zee- en binnenscheepvaart) 01/01/1999 - 31/12/1999
51Biologen, zoölogen en dergelijke 01/01/1999 - 31/12/1999
52Bacteriologen, farmacologen e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
53Agronomen e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
54Technici in de biologische en agronomische wetenschappen 01/01/1999 - 31/12/1999
61Artsen en chirurgen 01/01/1999 - 31/12/1999
62Medische assistenten 01/01/1999 - 31/12/1999
63Tandartsen 01/01/1999 - 31/12/1999
64Tandartsassistenten 01/01/1999 - 31/12/1999
65Veeartsen 01/01/1999 - 31/12/1999
66Veeartsassistenten 01/01/1999 - 31/12/1999
67Apothekers 01/01/1999 - 31/12/1999
68Apothekersassistenten 01/01/1999 - 31/12/1999
69Diëtisten en voedingsdeskundigen (volksgezondheid) 01/01/1999 - 31/12/1999
71Gediplomeerde verplegers 01/01/1999 - 31/12/1999
72ander verplegend personeel nergens anders gerangschikt 01/01/1999 - 31/12/1999
73Gediplomeerde vroedvrouwen 01/01/1999 - 31/12/1999
74Andere vroedvrouwen nergens anders vermeld 01/01/1999 - 31/12/1999
75Optometristen en opticiens 01/01/1999 - 31/12/1999
76Fysiotherapeuten en ergotherapeuten 01/01/1999 - 31/12/1999
77Radiologische laboranten 01/01/1999 - 31/12/1999
79Overige artsen, tandartsen, veeartsen n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
81Statistici 01/01/1999 - 31/12/1999
82Wiskundigen en actuarissen 01/01/1999 - 31/12/1999
83Systeemanalisten 01/01/1999 - 31/12/1999
84Statistische en wiskundige assistenten 01/01/1999 - 31/12/1999
90Economen 01/01/1999 - 31/12/1999
110Boekhouders 01/01/1999 - 31/12/1999
121Advocaten, procureurs en rechtskundige adviseurs 01/01/1999 - 31/12/1999
122Rechters 01/01/1999 - 31/12/1999
129Juridische beroepen n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
131Universiteitsprofessoren en profess. in het hoger onderwijs (3de g.) 01/01/1999 - 31/12/1999
132Onderwijzend personeel van 2de graad 01/01/1999 - 31/12/1999
133Onderwijzend personeel van 1ste graad 01/01/1999 - 31/12/1999
134Onderwijzend personeel in het kleuteronderwijs 01/01/1999 - 31/12/1999
135Onderwijzend personeel in het buitengewoon onderwijs 01/01/1999 - 31/12/1999
139Onderwijzend personeel niet elders geklasseerd 01/01/1999 - 31/12/1999
141Bedienaars van de erediensten en gelijkgestelde leden van kloosterorden 01/01/1999 - 31/12/1999
149Leden van de clerus en gelijkgestelde personen n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
151Auteurs en recensenten 01/01/1999 - 31/12/1999
159Auteurs, journalisten en gelijkaardige schrijvers n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
161Beeldhouwers, kunstschilders en gelijkaardige artiesten 01/01/1999 - 31/12/1999
162Decorateurs, etaleurs, tekenmodelontwerpers, creatief ontwerpers ... 01/01/1999 - 31/12/1999
163Fotografen en cameramannen 01/01/1999 - 31/12/1999
171Componisten, musici en zangers 01/01/1999 - 31/12/1999
172Choreografen en dansers 01/01/1999 - 31/12/1999
173Acteurs en regisseurs 01/01/1999 - 31/12/1999
174Productieleiders (theater, film, radio en televisie) 01/01/1999 - 31/12/1999
175Circusartiesten 01/01/1999 - 31/12/1999
179Musici, acteurs, dansers en gelijkaardige artiesten n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
180Atleten, sportbeoefenaars en soortgelijken 01/01/1999 - 31/12/1999
191Bibliothecarissen, archivarissen en museumconservators 01/01/1999 - 31/12/1999
192Sociologen, antropologen en gelijkaardige specialisten 01/01/1999 - 31/12/1999
193Maatschappelijke werkers 01/01/1999 - 31/12/1999
194Personeels- en beroepsspecialisten 01/01/1999 - 31/12/1999
195Taalkundigen, vertalers en tolken 01/01/1999 - 31/12/1999
199Overig wetenschappelijk personeel, technici, vrije beroepen en dergelijke 01/01/1999 - 31/12/1999
201Leden van de wetgevende macht 01/01/1999 - 31/12/1999
202Bestuurskaders in overheidsdienst 01/01/1999 - 31/12/1999
211Directeurs-generaal 01/01/1999 - 31/12/1999
212Bedrijfsleiders (behalve landbouwondernemingen) 01/01/1999 - 31/12/1999
219Andere directeurs en leidinggevende kaderleden 01/01/1999 - 31/12/1999
300Hoofden van het kantoorpersoneel 01/01/1999 - 31/12/1999
310Diensthoofden (overheidsdienst) 01/01/1999 - 31/12/1999
321Stenografen, typisten en telextypisten 01/01/1999 - 31/12/1999
322Ponstypisten en tapetypisten 01/01/1999 - 31/12/1999
330Boekhouders, kassiers en verwante functies 01/01/1999 - 31/12/1999
331Boekhouders, kassiers en verwante 01/01/1999 - 31/12/1999
341Boekhoudmachine- en rekenmachinebedienden 01/01/1999 - 31/12/1999
342Automatische dataprocessing machineoperateurs 01/01/1999 - 31/12/1999
351Stationschefs 01/01/1999 - 31/12/1999
352Postkantoorhouders 01/01/1999 - 31/12/1999
359Niet elders geklasseerde hoofden van transport- en communicatiediensten 01/01/1999 - 31/12/1999
360Treinchefs en ontvangers 01/01/1999 - 31/12/1999
370Brievenbestellers en boden 01/01/1999 - 31/12/1999
380Telefonisten en telegrafisten 01/01/1999 - 31/12/1999
391In de voorraadadministratie werkzame personen 01/01/1999 - 31/12/1999
392Planners en werkvoorbereiders 01/01/1999 - 31/12/1999
393Administratiepersoneel 01/01/1999 - 31/12/1999
394Receptionisten, ontvanghostessen en reisbureaubedienden 01/01/1999 - 31/12/1999
395Bibliotheek- en archiefbedienden 01/01/1999 - 31/12/1999
399Kantoorbedienden n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
400Directeurs (groot- en kleinhandel) 01/01/1999 - 31/12/1999
410Bedrijfsleiders van eigen groot- en kleinhandelsbedrijven 01/01/1999 - 31/12/1999
421Verkoopchefs 01/01/1999 - 31/12/1999
422Inkopers 01/01/1999 - 31/12/1999
431Technische handelsvertegenwoordigers en technische handelsinspecteurs 01/01/1999 - 31/12/1999
432Handelsreizigers, vertegenwoordigers en makelaars 01/01/1999 - 31/12/1999
441Verzekeringsagenten, makelaars in onroerende goederen en beursmakelaars 01/01/1999 - 31/12/1999
442Tussenpersonen t.b.v. zakelijke diensten 01/01/1999 - 31/12/1999
443Veilinghouders 01/01/1999 - 31/12/1999
451Verkopers, handelsbedienden en demonstrateurs 01/01/1999 - 31/12/1999
452Straat- en marktverkopers, colporteurs en krantenverkopers 01/01/1999 - 31/12/1999
490Commerciële functies n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
500Directeurs horecabedrijven 01/01/1999 - 31/12/1999
510Zelfstandige hotel-, restaurant- en caféhouders 01/01/1999 - 31/12/1999
520Toezichthoudend-leidinggevend huishoudelijk personeel e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
531Koks 01/01/1999 - 31/12/1999
532Kelners, barmannen, e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
540Huishoudelijk personeel en gelijkgestelde n.e.g. werknemers 01/01/1999 - 31/12/1999
551Huisbewaarders 01/01/1999 - 31/12/1999
552Werksters, schoonmakers en gelijkgestelde werknemers 01/01/1999 - 31/12/1999
560Wassers, ontvlekkers, persers 01/01/1999 - 31/12/1999
570Kappers, schoonheidsspecialisten en gelijkgestelde werknemers 01/01/1999 - 31/12/1999
581Brandweerpersoneel 01/01/1999 - 31/12/1999
582Politiepersoneel en particuliere detectives 01/01/1999 - 31/12/1999
589Veiligheid- en ordebewakers n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
591Gidsen 01/01/1999 - 31/12/1999
592Begrafenisondernemers en personeel 01/01/1999 - 31/12/1999
599Overige dienstverlenende functies 01/01/1999 - 31/12/1999
600Directeurs en bedrijfsleiders in landbouwbedrijven 01/01/1999 - 31/12/1999
611Niet-gespecialiseerde land- en tuinbouwers 01/01/1999 - 31/12/1999
612Gespecialiseerde land- en tuinbouwers 01/01/1999 - 31/12/1999
621Niet-gespecialiseerde boerenarbeiders 01/01/1999 - 31/12/1999
622Veld- en tuinbouwarbeiders 01/01/1999 - 31/12/1999
623Boom- en struikkwekersknechten 01/01/1999 - 31/12/1999
624Fokkersknechten 01/01/1999 - 31/12/1999
626Vogelkwekersknechten 01/01/1999 - 31/12/1999
627Plantsoenarbeiders en hoveniers 01/01/1999 - 31/12/1999
628Landbouwmachinebestuurders 01/01/1999 - 31/12/1999
629Agrarische arbeiders n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
631Houthakkers 01/01/1999 - 31/12/1999
632Bosarbeiders excl. houthakkers 01/01/1999 - 31/12/1999
640Vissers, jagers en gelijkgestelde personen 01/01/1999 - 31/12/1999
649Vissers, jagers en gelijkgestelde personen 01/01/1999 - 31/12/1999
700Meestergasten en soortgelijken 01/01/1999 - 31/12/1999
711Mijn- en groeve-arbeiders 01/01/1999 - 31/12/1999
712Delfstoffenbewerkers 01/01/1999 - 31/12/1999
713Schachtboorders en verwante functies 01/01/1999 - 31/12/1999
722Walsers 01/01/1999 - 31/12/1999
723Ovenlieden voor verwarmingsovens 01/01/1999 - 31/12/1999
724Gieters 01/01/1999 - 31/12/1999
725Vormers en kernmakers 01/01/1999 - 31/12/1999
726Glooiers, harders, tempereerders e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
727Draad- en metaaltrekkers 01/01/1999 - 31/12/1999
728Galvaniseurs e.a. metaaloppervlaktebewerkers 01/01/1999 - 31/12/1999
729Overige metaalvervaardigende arbeiders en verwante functies 01/01/1999 - 31/12/1999
731Houtbereiders 01/01/1999 - 31/12/1999
734Papiermakers 01/01/1999 - 31/12/1999
741Brekers, malers, mengers 01/01/1999 - 31/12/1999
742Kokers, branders, drogers (in chem. processen) 01/01/1999 - 31/12/1999
743Filtreerders e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
744Distilleerders, indampers e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
745Aardolieaffinagearbeiders 01/01/1999 - 31/12/1999
749Overige chemische procesarbeiders n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
751Vezelvoorbewerkers 01/01/1999 - 31/12/1999
752Spinners, spoelers, twijners 01/01/1999 - 31/12/1999
753Weef-, breimachinestellers, kaartenmakers 01/01/1999 - 31/12/1999
754Wevers en verwante functies 01/01/1999 - 31/12/1999
755Breiers 01/01/1999 - 31/12/1999
756Ververs e.a. textielveredelaars 01/01/1999 - 31/12/1999
759Textielarbeiders n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
760Leerlooiers, pelsbereiders, witlooiers en bontwerkers 01/01/1999 - 31/12/1999
761Leerlooiers, pelsbereiders, witlooiers en bontwerkers 01/01/1999 - 31/12/1999
771Molenaars, meelfabriekarbeiders 01/01/1999 - 31/12/1999
772Suikerbereiders (raffinage) 01/01/1999 - 31/12/1999
773Slachters, slagers e.a. vleesbereiders 01/01/1999 - 31/12/1999
774Voedselconserveerders en verwante functies 01/01/1999 - 31/12/1999
775Zuivelbereiders 01/01/1999 - 31/12/1999
776Bakkers, chocolade-, suikerwerkmakers e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
777Thee-, koffie- en cacaobereiders 01/01/1999 - 31/12/1999
778Brouwers, wijnarbeiders en soortgelijken 01/01/1999 - 31/12/1999
779Voedingsmiddelen- en drankbereiders n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
781Tabaksbereiders 01/01/1999 - 31/12/1999
782Sigarenmakers 01/01/1999 - 31/12/1999
783Sigarettenmakers 01/01/1999 - 31/12/1999
789Tabaksbewerkers n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
791Kleermakers, kostuumnaaisters 01/01/1999 - 31/12/1999
792Bontkleermakers e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
793Hoedenmodistes, hoeden- en pettenmakers 01/01/1999 - 31/12/1999
794Patroonmakers en uitsnijders 01/01/1999 - 31/12/1999
795Confectienaaisters en borduursters 01/01/1999 - 31/12/1999
796Stoffeerders en verwante functies 01/01/1999 - 31/12/1999
799Overige textielproductenmakers 01/01/1999 - 31/12/1999
801Schoenmakers en schoenherstellers 01/01/1999 - 31/12/1999
802Schoenfabriekarbeiders 01/01/1999 - 31/12/1999
803Lederwarenmakers 01/01/1999 - 31/12/1999
810Meubelmakers en houtbewerkers e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
819Meubelmakers en houtbewerkers e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
820Steenhouwers en graveerders 01/01/1999 - 31/12/1999
831Smeden, hamersmeden en smeedpersarbeiders 01/01/1999 - 31/12/1999
832Gereedschaps- en modelmakers, aftekenaars 01/01/1999 - 31/12/1999
833Bankinstellers, machinale metaalbewerkers (uitgezonderd persen, mechanische scharen) 01/01/1999 - 31/12/1999
835Metaalpolijsters en gereedschapslijpers 01/01/1999 - 31/12/1999
839Metaalbewerkers n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
841Machinebankwerkersmonteurs en samenstellers van machines en apparaten 01/01/1999 - 31/12/1999
842Horlogemakers en instrumentmakers 01/01/1999 - 31/12/1999
843Mecaniciens (motorvoertuigen) 01/01/1999 - 31/12/1999
844Mecaniciens (vliegtuigmotoren) 01/01/1999 - 31/12/1999
849Machinebankwerkersmonteurs, samenstellers van machines en ... n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
851Elektromonteurs 01/01/1999 - 31/12/1999
852Elektronicamonteurs 01/01/1999 - 31/12/1999
853Samenstellers van elektrische en elektronische apparaten 01/01/1999 - 31/12/1999
854Radio- en televisiereparateurs 01/01/1999 - 31/12/1999
855Elektriciens (aanleg) 01/01/1999 - 31/12/1999
856Telefoon-, telegraafmonteurs, -installateurs 01/01/1999 - 31/12/1999
857Lijnwerkers, kabelmonteurs 01/01/1999 - 31/12/1999
859Elektromonteurs, elektronicamonteurs e.d. n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
861Radio- en t.v.-zendapparatuurbedieners 01/01/1999 - 31/12/1999
862Geluidsopname- en beeldapparatuurbedieners 01/01/1999 - 31/12/1999
871Loodgieters en pijpfitters 01/01/1999 - 31/12/1999
872Lassers en snijders 01/01/1999 - 31/12/1999
873Plaatwerkers e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
874Constructiewerkers e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
880Goud- en zilversmeden, diamantbewerkers 01/01/1999 - 31/12/1999
891Glasblazers, -makers, -bewerkers 01/01/1999 - 31/12/1999
892Pottenbakkers en soortgelijke arbeiders (klei en schuurmiddelen) 01/01/1999 - 31/12/1999
893Ovenisten (glas- en aardewerk) 01/01/1999 - 31/12/1999
894Glasgraveurs 01/01/1999 - 31/12/1999
895Glas- en aardewerkdecorateurs 01/01/1999 - 31/12/1999
899glas- en aardewerkarbeiders en gelijkgestelde vakspecialisten n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
901rubber- en plastiekproductenmakers en ... 01/01/1999 - 31/12/1999
902Buitenbandenbouwers en -vulcaniseurs 01/01/1999 - 31/12/1999
910Papierwaren- en kartonnagewerkers 01/01/1999 - 31/12/1999
921Hand- en machinezetters 01/01/1999 - 31/12/1999
922Drukkers 01/01/1999 - 31/12/1999
923Stereotypeurs en stypengalvaniseurs 01/01/1999 - 31/12/1999
924Graveurs (uitgezonderd fotograveurs) 01/01/1999 - 31/12/1999
925Fotograveurs 01/01/1999 - 31/12/1999
926Boekbinders en verwante functies 01/01/1999 - 31/12/1999
927Fotolaboranten 01/01/1999 - 31/12/1999
929drukkers en gelijkgestelde vakspecialisten n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
930Schilders (uitgezonderd kunstschilders) 01/01/1999 - 31/12/1999
939Schilders 01/01/1999 - 31/12/1999
941Muziekinstrumentenmakers en -stemmers 01/01/1999 - 31/12/1999
942Mandenvlechters en borstelmakers 01/01/1999 - 31/12/1999
943Makers van niet-metaalachtige minerale producten 01/01/1999 - 31/12/1999
949Overige ambachts- en industrieberoepen 01/01/1999 - 31/12/1999
951Metselaars, steen- en tegelzetters 01/01/1999 - 31/12/1999
952Betontimmerlieden, cementarbeiders, terrazzowerkers 01/01/1999 - 31/12/1999
953Dakdekkers 01/01/1999 - 31/12/1999
954Timmerlieden, schrijnwerkers, parketvloerleggers 01/01/1999 - 31/12/1999
955Stukadoors 01/01/1999 - 31/12/1999
956Isoleerders 01/01/1999 - 31/12/1999
957Glaszetters 01/01/1999 - 31/12/1999
959Bouwvakarbeiders n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
961Bedieners van elektrische centrales e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
969Machinisten en bedieners van stationaire machines en instal. n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
971Dokwerkers, pakhuis- en magazijnknechten 01/01/1999 - 31/12/1999
972Tuigers, takelaars en kabelsplitsers 01/01/1999 - 31/12/1999
973Kraan- en hijsmachinisten 01/01/1999 - 31/12/1999
974Grondwerk- en wegenbouwmachinisten 01/01/1999 - 31/12/1999
979Laders, lossers, inpakkers, grondwerk-, kraanmachinisten 01/01/1999 - 31/12/1999
981Matrozen, e.a. scheepsdekpersoneel 01/01/1999 - 31/12/1999
982Scheepsmachinekamerpersoneel en scheepsstokers 01/01/1999 - 31/12/1999
983Treinbestuurders en locomotiefstokers 01/01/1999 - 31/12/1999
984Rangeerders en seinhuiswachters 01/01/1999 - 31/12/1999
985Bestuurders van motorvoertuigen 01/01/1999 - 31/12/1999
986Voerlieden en koetsiers e.d. 01/01/1999 - 31/12/1999
989Transportmiddelenbestuurders n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999
990Arbeiders n.e.g. 01/01/1999 - 31/12/1999