Variabele: Uitbetaald brutobedrag

Een verbetering voorstellen

Naam

Uitbetaald brutobedrag

Afkorting

Montant_brut

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Bedrag van de uitbetalingen voor tijdelijke ongeschiktheid, ook aan de werknemers voor wie er geen bijdragen worden ingehouden (bv. leerlingen jonger dan 18 jaar met arbeidsovereenkomst).

De terugbetaling van het wettelijke gewaarborgd loon aan de werkgever geeft geen aanleiding tot het opmaken van een attest behalve voor de werknemers voor wie er geen persoonlijke bijdragen worden ingehouden.

Bron

/

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/