Variabele: Voorziene code van blijvende arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Voorziene code van blijvende arbeidsongeschiktheid

Afkorting

cbwoc

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De variabele duidt het voorziene percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid op het moment van de opening van het dossier bij de verzekeraar aan. De percentages zijn opgesplitst in klassen.

Bron

DWH_FAT_B1

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1, over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
A0 % 01/01/1999 - 31/12/2004
B1- 4,9 % 01/01/1999 - 31/12/2004
C5-9,9 % 01/01/1999 - 31/12/2004
D10-15,9% 01/01/1999 - 31/12/2004
E16-19,9% 01/01/1999 - 31/12/2004
F20-35,9% 01/01/1999 - 31/12/2004
G36-65,9% 01/01/1999 - 31/12/2004
H66-100% 01/01/1999 - 31/12/2004
I100% 01/01/1999 - 31/12/2004 De waarde I betekent dat naast een voorziening voor permanente arbeidsongeschiktheid, de verzekeringsmaatschappij een reserve voorzien heeft voor hulp van derden. Hoewel dat niet altijd het geval is, hebben de slachtoffers die hulp van derden nodig hebben in het algemeen een arbeidsongeschiktheid van 100% of bijna 100%
J999 01/01/1999 - 31/12/2004 Dodelijk ongeval

vergoedingen

VERGOEDINGEN AO : wie betaalt ?

Datum ongeval

Datum regeling

Gedurende de herzieningstermijn (jaarlijkse vergoeding)

Datum einde herzieningstermijn

Na het einde van de herzieningstermijn (rente)

BO minder dan 10%

Vóór 1/4/1984

Vóór 1/4/1982

De verzekeraar is verplicht het kapitaal in één maal aan het slachtoffer uit te betalen. Dus geen rentebetalingen.

BO minder dan 10%

Vanaf 1/4/1982

X*

het FAO (met inbegrip van de indexatie)

BO minder dan 10%

Vanaf 1/4/1984 tot 31/12/1987

De verzekeringsonderneming (geen indexatie)

X*

het FAO (met inbegrip van de indexatie)

BO minder dan 10%

vanaf 1/1/1988

Vóór 1/1/1994

De verzekeringsonderneming (geen indexatie)

De verzekeraar is verplicht het kapitaal in één maal aan het slachtoffer uit te betalen. Dus geen rentebetalingen.

BO minder dan 10%

vanaf 1/1/1988

vanaf 1/1/1994

X*

het FAO (geen indexatie)

het FAO (geen indexatie)

BO van 10 tot minder dan 16%

Vóór 1/1/1988

Vóór 1/1/1997

De verzekeringsonderneming (indexatie door het FAO)

De verzekeringsonderneming (indexatie door het FAO)

BO van 10 tot minder dan 16%

vanaf 1/1/1988

Vóór 1/1/1997

De verzekeringsonderneming (met inbegrip van de indexatie)

De verzekeringsonderneming (met inbegrip van de indexatie) mogelijkheid 1/3 kapitaal

BO van 10 tot minder dan 16%

Vóór en vanaf 1/1/1988

vanaf 1/1/1997

X*

het FAO (geen indexatie)

het FAO (geen indexatie)

BO van 16 tot 19%

Vóór 1/1/1988

Vóór 1/12/2003

De verzekeringsonderneming (indexatie door het FAO)

De verzekeringsonderneming (indexatie door het FAO) mogelijkheid 1/3 kapitaal

BO van 16 tot 19%

vanaf 1/1/1988

Vóór 1/12/2003

De verzekeringsonderneming (met inbegrip van de indexatie)

De verzekeringsonderneming (met inbegrip van de indexatie) mogelijkheid 1/3 kapitaal

BO van 16 tot 19%

Vóór en vanaf 1/1/1988

vanaf 1/12/2003

X*

het FAO (met inbegrip van de indexatie)

het FAO (met inbegrip van de indexatie)

BO meer dan 19%

Vóór 1/1/1988

De verzekeringsonderneming (indexatie door het FAO)

De verzekeringsonderneming (indexatie door het FAO) mogelijkheid 1/3 kapitaal

BO meer dan 19%

Vanaf 1/1/1988

De verzekeringsonderneming (met inbegrip van de indexatie)

De verzekeringsonderneming (met inbegrip van de indexatie) mogelijkheid 1/3 kapitaal

X* : storting van het kapitaal van de jaarlijkse vergoeding/rente door de verzekeraar aan het FAO

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid