Variabele: Voorziene code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Voorziene code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Afkorting

Ctwototc

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De variabele duidt de voorziene duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid op het moment van de opening van het dossier bij de verzekeraar aan. De duur is opgesplitst in klassen.

Bron

DWH_FAT_B1

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1, over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
A0 01/01/1999 - 31/12/2004 Aantal dagen
B1-3 01/01/1999 - 31/12/2004 Aantal dagen
C4-7 01/01/1999 - 31/12/2004 Aantal dagen
D8-15 01/01/1999 - 31/12/2004 Aantal dagen
E16-30 01/01/1999 - 31/12/2004 Aantal dagen
F31-92 01/01/1999 - 31/12/2004 Aantal dagen
G93-182 01/01/1999 - 31/12/2004 Aantal dagen
H183-366 01/01/1999 - 31/12/2004 Aantal dagen
I367-731 01/01/1999 - 31/12/2004 Aantal dagen
J732-3650 01/01/1999 - 31/12/2004 Aantal dagen

vergoedingen

VERGOEDINGEN AO : wie betaalt ?

Datum ongeval

Datum regeling

Gedurende de herzieningstermijn (jaarlijkse vergoeding)

Datum einde herzieningstermijn

Na het einde van de herzieningstermijn (rente)

BO minder dan 10%

Vóór 1/4/1984

Vóór 1/4/1982

De verzekeraar is verplicht het kapitaal in één maal aan het slachtoffer uit te betalen. Dus geen rentebetalingen.

BO minder dan 10%

Vanaf 1/4/1982

X*

het FAO (met inbegrip van de indexatie)

BO minder dan 10%

Vanaf 1/4/1984 tot 31/12/1987

De verzekeringsonderneming (geen indexatie)

X*

het FAO (met inbegrip van de indexatie)

BO minder dan 10%

vanaf 1/1/1988

Vóór 1/1/1994

De verzekeringsonderneming (geen indexatie)

De verzekeraar is verplicht het kapitaal in één maal aan het slachtoffer uit te betalen. Dus geen rentebetalingen.

BO minder dan 10%

vanaf 1/1/1988

vanaf 1/1/1994

X*

het FAO (geen indexatie)

het FAO (geen indexatie)

BO van 10 tot minder dan 16%

Vóór 1/1/1988

Vóór 1/1/1997

De verzekeringsonderneming (indexatie door het FAO)

De verzekeringsonderneming (indexatie door het FAO)

BO van 10 tot minder dan 16%

vanaf 1/1/1988

Vóór 1/1/1997

De verzekeringsonderneming (met inbegrip van de indexatie)

De verzekeringsonderneming (met inbegrip van de indexatie) mogelijkheid 1/3 kapitaal

BO van 10 tot minder dan 16%

Vóór en vanaf 1/1/1988

vanaf 1/1/1997

X*

het FAO (geen indexatie)

het FAO (geen indexatie)

BO van 16 tot 19%

Vóór 1/1/1988

Vóór 1/12/2003

De verzekeringsonderneming (indexatie door het FAO)

De verzekeringsonderneming (indexatie door het FAO) mogelijkheid 1/3 kapitaal

BO van 16 tot 19%

vanaf 1/1/1988

Vóór 1/12/2003

De verzekeringsonderneming (met inbegrip van de indexatie)

De verzekeringsonderneming (met inbegrip van de indexatie) mogelijkheid 1/3 kapitaal

BO van 16 tot 19%

Vóór en vanaf 1/1/1988

vanaf 1/12/2003

X*

het FAO (met inbegrip van de indexatie)

het FAO (met inbegrip van de indexatie)

BO meer dan 19%

Vóór 1/1/1988

De verzekeringsonderneming (indexatie door het FAO)

De verzekeringsonderneming (indexatie door het FAO) mogelijkheid 1/3 kapitaal

BO meer dan 19%

Vanaf 1/1/1988

De verzekeringsonderneming (met inbegrip van de indexatie)

De verzekeringsonderneming (met inbegrip van de indexatie) mogelijkheid 1/3 kapitaal

X* : storting van het kapitaal van de jaarlijkse vergoeding/rente door de verzekeraar aan het FAO

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid