Variabele: Werknemerscode RSZ

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemerscode RSZ

Afkorting

CONSS

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

De werknemerscode identificeert het type werknemer: bedienden, arbeiders, gesubventioneerde contractuelen, artiesten, ... De werknemerscode bepaalt in combinatie met de werkgeverscode welke socialezekerheidsbijdragen de werkgever aan de RSZ moet betalen.

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2012

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
013benadeelde jongeren (arbeiders) 01/01/2013 - 31/12/2016
015arbeiders en gelijkgestelden 01/01/2013 - 31/12/2016
016mijnwerkers 01/01/2013 - 31/12/2016
027leerplichtigen (werklieden en stagiairs) 01/01/2013 - 31/12/2016
041dienstboden (vóór 01/04/1983) 01/01/2013 - 31/12/2016
045dienstboden (01/04/1983) 01/01/2013 - 31/12/2016
487leerplichtigen (bedienden en stagiairs) 01/01/2013 - 31/12/2016
493artsen in opleiding als specialist en benadeelde jongeren (bedienden) 01/01/2013 - 31/12/2016
494bezoldigde sportbeoe-fenaars (AO vóór 01/01/1998) 01/01/2013 - 31/12/2016
495bedienden en onthaalhouders 01/01/2013 - 31/12/2016
675statutaire werknemers 01/01/2013 - 31/12/2016
888indien tijdelijk niet gekend 01/01/2013 - 31/12/2016
999indien niet onderworpen 01/01/2013 - 31/12/2016