Variabele: Bruto belastbare uitkering RVP

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto belastbare uitkering RVP

Afkorting

uitkering_BB_rvp

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de uitkeringen - bruto belastbare - gekend bij de RVP in het DWH AM&SB op jaarbasis. Sinds 1 april 2016 is de RVP omgevormd tot de Federale Pensioendienst (FPD) en bevat deze variabele de uitkeringen - bruto belastbare - gekend bij de FPD.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Volgende uitkeringen zijn opgenomen in deze variabele: rustpensioen in het stelsel voor werknemers, rustpensioen in het stelsel voor zelfstandigen, rustpensioen in het stelsel voor ambtenaren, overlevingspensioen in het stelsel voor werknemers, overlevingspensioen in het stelsel voor zelfstandigen, overlevingspensioen in het stelsel voor ambtenaren, wezenpensioen in het stelsel voor werknemers, wezenpensioen in het stelsel voor zelfstandigen, wezenpensioen in het stelsel voor ambtenaren, pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot in het stelsel voor werknemers, pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot in het stelsel voor zelfstandigen, tweedepijlerpensioen in het stelsel voor werknemers en zelfstandigen, inkomensgarantie-uitkering voor ouderen (IGO) / gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB), aanvullende tegemoetkoming mindervaliden en tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen.
  • Deze variabele bevat een bruto belastbaar bedrag, dit wil zeggen na aftrek van sociale bijdragen en voor aftrek van bedrijfsvoorheffing.

Internationale compatibiliteit

/