Variabele: Oudere werkzoekende

Een verbetering voorstellen

Naam

Oudere werkzoekende

Afkorting

disp_DE_age

Thema

Loopbaan, Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

De persoon heeft een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende als oudere werkloze.

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 32 (Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende).
  • Een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze kan, naargelang zijn beroepsverleden en zijn leeftijd, een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende genieten
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞