Variabele: Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten

Een verbetering voorstellen

Naam

Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten

Afkorting

fodsz_incap_prim

Thema

Handicap, Moederschapsbescherming, Primaire arbeidsongeschiktheid, Sociale bijstand, Ziekte

Definitie/omschrijving

De persoon is arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten en ontvangt een tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT)

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 371 (arbeidsongeschiktheid gekend bij de mutualiteiten).
  • Enkel de personen die recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) zijn opgenomen in de nomenclatuur van de socio-economische positie en de daarbij horende afgeleide variabelen.
  • Onder arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten wordt verstaan zwangerschaps-, adoptie-, en vaderschapsverlof, werkverwijdering en primaire arbeidsongeschiktheid.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞